Algemeen overleg : Re-integratie

De vergadering is geweest

8 april 2010
12:30 - 15:30 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.P.H. Donner
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • C.W.A. Jonker (CDA)
 • C.A. Ortega-Martijn (ChristenUnie)
 • Y.J. van Hijum (CDA)
 • P. Ulenbelt (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Gesubsidieerde arbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op brieven van de gemeente Groningen en van de Clientenraad SOZAWE Groningen over de bezuinigingen op re-integratiemiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding IWI-rapport 'Participatie in uitvoering'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Nadere uitwerking plan van aanpak social return

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Resultaten van re-integratie en de invulling van het voor de zomer op te leveren onderzoek (uitvoering motie Meeuwis c.s. 32 123 XV, nr.26)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering motie Van Hijum/Spekman over bevordering duaal werkleeraanbod bij uitkering voor inburgeraars (32123 XV, nr. 18)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoeksrapport "Het verhaal van de klant" van de RWI

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Re-integratiebudget WW 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Monitor Arbeidsmarkt maart 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Invulling sollicitatieplicht oudere werklozen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek van de leden Vermeij en Van Hijum gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 april jl. om informatie inzake re-integratiebudget

  Te behandelen:

  Loading data