Commissievergaderingen

Woensdag 17 mei 2023

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 08:30 - 10:00 uur

Verantwoordingsontbijt

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:45 - 10:45 uur

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Mensenhandel en prostitutie

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Sneller uit de schulden

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Kennismakingsgesprek met de Commissie Mijnbouwschade

Technische briefing
Klompézaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:45 - 11:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 11:15 - 11:45 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema Herziening toeslagenstelsel

Vergadering
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Klompézaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

Leefomgeving

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Achtste Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer over de tweede helft van 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Voorbereidingsgroep Natuur en Stikstof (inclusief biodiversiteit)

Vergadering
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Start onderzoek naar mogelijke burgerslachtoffers bij Nederlandse inzet in Mosul in 2016

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:15 - 14:15 uur

SER - Advies 'Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk'

Gesprek
Thorbeckezaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (nieuwe dag en nieuw tijdstip)

Procedurevergadering
Troelstrazaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 15:45 uur

Rondetafelgesprek Bewezen effectieve methoden basisvaardigheden

Rondetafelgesprek
Aletta Jacobszaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2021/1883 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2021 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Pandemische paraatheid in internationaal perspectief

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Geïntensiveerde aanpak ongewenste buitenlandse inmenging

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Strategie ter bescherming van Noordzee-infrastructuur

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Acute zorg

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Technische briefing Algemene Rekenkamer over de Staat van de Rijksverantwoording 2022

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Rondetafelgesprek over recente adviezen die zijn uitgebracht over het bewaren en beheren van chatberichten bij de overheid

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Luchtruimherziening - geen doorgang

Technische briefing
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Technische briefing CBS Monitor brede welvaart

Technische briefing
Thorbeckezaal