Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

17 mei 2023
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Amhaouch (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • E.S. Akerboom (PvdD)
 • E. Boutkan (Volt)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verzoek Varkens in Nood tot aanbieding petitie voor verbod op elektrische drijfmiddelen

 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Actualisatie bestrijdingsdraaiboeken dierziekten, voorbereidingen op elektronische identificatie in dieren en het tijdig & juist invoeren van diergegevens door rundveehouders

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Deskundigengroep Dierziekten en moties vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over toezending van het volledig uitgewerkte kader ‘Beleidskeuzes uitgelegd’ voor de subsidieregeling afbouw derogatie/behoud grasland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verlenging gecombineerde opgave 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Gewaslijsten vanggewassen en winterteelten en korting op de stikstofgebruiksnorm na later inzaaien vanggewas

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering van de motie van het lid Van der Plas c.s. over een impactanalyse maken van de primaire en secundaire gevolgen van faillissementen in de glastuinbouw (Kamerstuk 36200-XIV-108)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Eindrapportage Berenschot over de varianten van een individueel CO2-systeem voor de glastuinbouwsector

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief van de visserijsector over erkenning bestaand gebruik beroepsvisserij in Natura2000 gebieden.

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voedselverspilling in Nederland – nieuwe cijfers voedselverspilling bij huishoudens & keten, onderzoek versnellingsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2023, over het bericht ‘Ingewijden: gezamenlijk overleg landbouwakkoord geklapt’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over de voortgang gebiedsprogramma's en overleg Landbouwakkoord (Kamerstuk 30252-84)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van WWF-NL inzake de verordening Natuurherstel

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken verordening Natuurherstel

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Notificatie landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties piekbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  PAS-meldingen hoger geprioriteerd in het stikstofregistratiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie Raad van State uitspraak 25km-rekenafstand

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoeken commissie over het rapport ‘Natuurbrandsignaal 2023 (NIPV)'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Activiteitenoverzicht

  Besluit: de minister voor Natuur en Stikstof uitnodiging voor het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 24 mei 2023

  Plenaire Debatten: 
  • Debat over het landbouwakkoord (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot (D66) op 29 november 2022)
  • Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 14 maart 2023)

  Dertigledendebatten:
  • Debat over het groeiende risico op natuurbranden (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 24 januari 2023)
  • Debat over de aanbevelingen uit het Living Planet Report Nederland 2023 (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 4 april 2023)

  Interpellatiedebatten:
  • Debat over uitvoering amendement over het afbouwen van de meest gevaarlijke bestrijdingsmiddelen (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 21 februari 2023)

  Tweeminutendebatten:
  -

  Geplande commissiedebatten:
  • wo 24-05-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (30 mei)
  • wo 31-05-2023 13.00 - 18.00 Commissiedebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  • do 01-06-2023 14.30 - 19.30 Commissiedebat Mestbeleid
  • wo 07-06-2023 14.30 - 16.30 Commissiedebat Pacht
  • do 15-06-2023 13.30 - 17.30 Commissiedebat Dieren in de veehouderij
  • wo 21-06-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (26/27 juni)
  • wo 28-06-2023 13.00 - 18.00 Commissiedebat Natuur
  • do 07-09-2023 10.00 - 16.30 Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur
  • di 10-10-2023 17.00 - 21.00 Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen
  • wo 25-10-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Zoönosen en dierziekten
  • di 31-10-2023 17.00 - 21.00 Commissiedebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie
  • do 16-11-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij (1 stuk op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)

  Overige commissieactiviteiten:
  • ma 22-05-2023 - Werkbezoek Brussel
  • ntb - Werkbezoek RVO
  • ntb - Technische briefing Algemene Rekenkamer over vogelgriep
  • ntb - Rondetafelgesprek Wolf
  • ovb vr 16-06-2023 - Werkbezoek MosaMeat
  • ovb di 27-06-2023 17.00 - 19.00 - Filmvertoning documentaire 'Onder het maaiveld'
  • ovb zo 10-09 t/m do 14-09 - Werkbezoek Oostenrijk en Zwitserland
 24. 24

  Reactie op amendementen bij het wetsvoorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (Kamerstuk 36277), ingediend tot en met 19 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over de brief van 'Animal Rights’ en ‘Partij voor de Dieren Den Bosch’ betreffende ‘brandbrief n.a.v. extreme toename dierproeven Charles River Den Bosch’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Bromet c.s. over een verkenning door het Planbureau voor de Leefomgeving (Kamerstuk 36277-51)

  Te behandelen:

  Loading data