Commissiedebat : Leefomgeving

De vergadering is geweest

17 mei 2023
12:00 - 15:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten inzake geluid verwijderd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • F.B. Minhas (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Kabinetsreactie evaluatie van de Wet Taken Meteorologie en Seismologie (Wtms)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Gezondheidsraadadvies Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over de impact op beleidsdomeinen IenW door uitstel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  13e Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkings-programma Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op de beleidsverkenning biociden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stoffenbeleid: informatie over voortgang biociden, gewasbeschermingsmiddelen en REACH

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzamelbrief bodem en ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanscherping uitstootnormen fijnstof uit pluimveestallen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake stukken omtrent gesprekken over drugsproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezegging, gedaan tijdens het commissiedebat Geurproblematiek van 10 november 2022, over Geurproblematiek Deurne

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Depositie onderzoek IJmond najaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwerp-Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in verband met het toevoegen van informatie over zeer zorgwekkende stoffen aan de omschrijving van aard, eigenschappen en samenstelling van afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Signaalrapportage staalslakken ILT, herijking bodemregelgeving en enkele toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data