Commissievergaderingen

Donderdag 16 mei 2019

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Honouring of Obligations and Commitments

Werkbezoek
Londen (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

Vergadering
Parijs (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Pleegzorg/Gezinshuizen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

OJCS-raad van 22/23 mei (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Beleidsreactie op rapport ‘Doorstromen van hbo naar wo’

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Jeugdhulp (verplaatst naar 13 juni 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Streekomroepen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Benoemingscommissie CTIVD

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag Ministerie van Defensie 2018

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Organisatie NLDA (geannuleerd door Organisatie NLDA)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit ter harmonisatie van milieuzones

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Voorbereidingsgroep Accountability Hack (verplaatst naar maandag 20 mei)

Vergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel Van Brenk (50PLUS) om voor 23 mei een reactie van de minister te ontvangen op het bericht ‘Kamer: geblunder bij CBR oplossen’

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarbericht Agentschap Telecom 2018 (TK 24095, nr. 464)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Digitale overheid

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Streekomroepen (verplaatst naar 10.15 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 16:15 uur

Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (TK 35153)

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie box 3 op basis van werkelijk rendement

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

23e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst en Beheerst vernieuwen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiscale moties- en toezeggingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Eurocommissaris Katainen (geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijzigingswet meldkamers (35065) (nader verslag)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Extra inbreng urgente feitelijke vragen over het Financieel Jaarverslag van het Rijk

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vervolgonderzoek evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016 (TK 33147-7)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Duurzaam vervoer (verplaatst naar 11 juni)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Effecten luchtvaart op de natuur

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 17:10 uur

Private equity in de kinderopvang

Rondetafelgesprek
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Veteranenombudsman

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Overeenkomst politieke dialoog en samenwerking EU en Cuba

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Vergadering Bouwbegeleidingscommissie

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Meerderheidsverzoek van het lid De Groot, mede namens VVD, CDA, CU en SGP om het rondetafelgesprek over de realisatie van de LNV-visie te verplaatsen naar 13 juni 2019 (nu gepland op donderdag 6 juni)

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Young Officers Debating Association (YODA)

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

Evaluatie Veilige Publieke Taak

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal