16
mei
Besloten debat
16 mei 2019 12:00
E-mailprocedure

Voorstel Van Brenk (50PLUS) om voor 23 mei een reactie van de minister te ontvangen op het bericht ‘Kamer: geblunder bij CBR oplossen’

E-mailprocedure: "Voorstel Van Brenk (50PLUS) om voor 23 mei een reactie van de minister te ontvangen op het bericht ‘Kamer: geblunder bij CBR oplossen’"Deze vergadering is geweest
Geachte leden en plaatsvervangend leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,
 
Het lid Van Brenk (50PLUS) stelt voor om vóór 23 mei de minister van IenW een reactie te verzoeken op het bijgevoegde nieuwsbericht ‘Kamer: geblunder bij CBR oplossen’.
 
Graag verneem ik uiterlijk morgen, donderdag 16 mei a.s. om 12.00 uur (graag via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) of u kunt instemmen met het voorstel.
 
Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.*
 
Met vriendelijke groet,
Janne Rijkers
 
Mevr. mr. J.T. Rijkers
Adjunct-griffier vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure 16 mei 2019 - reactie minister op CBR-bericht

Agendapunten

1