Debat geweest
16 mei 2019 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EUZA dd 16 mei 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 16 mei 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
4
Uitnodiging plenaire COSAC 23-25 juni 2019, Boekarest, Roemenië
6
Nieuwe EU-Voorstellen
7
Nog te ontvangen brieven

Details

Aan minister buza- Kabinetsreactie op het rapport van het Europees Parlement ‘The institutional consequences of a ‘hard Brexit’ (2019P07289) 25-04-2019
Aan minister buza - Informatieverzoek inzake EU-uitbreidingsstrategie 2019 (19-EU-B-023)  25-04-2019
Aan minister buza - Kabinetsreactie op het onderzoeksrapport ‘Weinig empathisch, wel effectief’: Percepties van Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie van Instituut Clingendael (21501-02-1998/2019D17364) 25-04-2019
Aan minister buza - Kabinetsreactie op Mededeling Further strengthening the Rule of Law within the Union State of play and possible next steps 25-04-2019
Aan minister buza - Kabinetsreactie op Mededeling de gevolgen opvangen van een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord: de gecoördineerde aanpak van de Unie 25-04-2019

Besluit: Ter informatie.
8
Data procedurevergaderingen september t/m december 2019

Details

Donderdag 5 september 2019 11.30 - 12.30
Donderdag 26 september 2019 11.30 - 12.30
Donderdag 17 oktober 2019 11.30 – 12.30
Donderdag 07 november 2019 11.30 - 12.30
Donderdag 28 november 2019 11.30 – 12.30
Donderdag 19 december 2019 11.30 - 12.30

Besluit: Data procedurevergaderingen zijn vastgesteld.
9
Planning van voorbereiding Raad Algemene Zaken september t/m december 2019

Details

Dinsdag 10-09-2019 te 20.00 - 22.00: AO Raad Algemene Zaken dd 16 september 2019  
Dinsdag 08-10-2019 te 19.00 - 21.00: AO Raad Algemene Zaken dd 15 oktober 2019
Dinsdag 12-11-2019 te 16.30 - 18.30: AO Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019
Woensdag 27-11-2019 te 18.30 - 20.30: AO Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019

Besluit: Data overleggen Raad Algemene Zaken zijn vastgesteld.
 
10
Commissie-agenda

Details

15-05-2019 13:00 - 16:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 mei 2019/Subsidiariteit      
16-05-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
21-05-2019 16:30 - 17:30 Gesprek met Albanese parlementsdelegatie (*Nieuwe datum en tijd)
03-06-2019 werkbezoek Brussel
05-06-2019 13:00 - 15:00 AO Raad Algemene Zaken d.d. 18 juni 2019
06-06-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering
19-06-2019 16:30 - 18:30 AO Cohesieraad dd 25 juni 2019
20-06-2019 10:30 - 11:30 gesprek met de Nederlandse ambassadeur in Helsinki over het Finse EU-Voorzitterschap
20-06-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
23 t/m 25-06-2019 plenaire COSAC-conferentie in Boekarest
04-07-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
16-07-2019 18:00 SO Raad Algemene Zaken d.d. 23 juni 2019
21/22-07-2019 werkbezoek voorzitters-COSAC in Helsinki   
  
Zomerreces: vrijdag 5 juli 2019 t/m maandag 2 september 2019

Besluit (1): Op het verzoek van de Albanese parlementsdelegatie is het gesprek verplaatst naar dinsdag 21 mei 2019 te 16:30-17:30.

Besluit (2): De commissie wil een werkbezoek samen met de commissie Financien dit jaar aan Parijs, Frankrijk, plannen.

Besluit (3): De commissie besluit om de toegezegde technische, vertrouwelijke briefing inzake het Europees krachtenveld met betrekking tot transparantie van de Europese besluitvorming te integreren in het werkbezoek aan Brussel op maandag 3 juni 2019 (onderdeel Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie).

 
11
Uitwerking rapporteurschap rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU t/m zomerreces 2019