Debat geweest
16 mei 2019 | 12:30 - 13:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE agenda procedureverg. cie. BuZa 16 mei
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 16 mei

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details


do 16-05-2019 16.00 - 16.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Overeenkomst politieke dialoog en samenwerking EU en Cuba
di 28-05-2019 18.30 - 21.30 Algemeen overleg Voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak 2019
wo 05-06-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 06-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 20-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
ma 01-07-2019 17.00 - 22.00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
wo 03-07-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 04-07-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 04-07-2019 16.00 - 20.00 Algemeen overleg Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid
ma 26-08-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
wo 04-09 t/m vr 06-09 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid.
di 10-09-2019 16.30 - 19.00 Algemeen overleg AVVN
do 12-09-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 26-09-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
di 08-10-2019 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 10-10-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 31-10-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 07-11-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 14-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
wo 27-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NAVO
wo 27-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg OVSE
wo 27-11-2019 15.00 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 28-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 12-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 19-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

 Te agenderen plenaire debatten
20. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma)
36. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert)
88. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet)
13. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt)
14. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu)
21. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok)
43. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert)
47. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut)

66. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu)
 
3
Mogelijkheid rondetafelgesprek Kabinetsreactie op AIV-adviesrapport "Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid"

Details

- Staf gaat na of het AO met de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie op een andere datum vóór het zomerreces kan plaatsvinden dan donderdag 4 juli. Indien dit niet mogeljk is blijft het AO gehandhaafd op 4 juli.
- Rondetafelgesprek plannen voorafgaand aan het AO. Suggesties voor uit te nodigen personen/organisaties worden via de mail geïnventariseerd.
4
Verzoek Ambassade van de Republiek Tunesië, namens minister van Buitenlandse Zaken van Tunesië, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 1 juli 2019
5
Verzoek KUKB, namens kinderen van geëxecuteerden in Indonesië, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken tijdens bezoek aan Nederland d.d. 22 juni t/m 4 juli 2019
6
Uitnodiging Taipei Representative Office, namens regering van Republiek China, voor bezoek aan Taiwan
7
Planning kennisontbijt over verhouding met Rusland
8
Verzoek Stichting Taiwan Shian-Chin tot aanbieding petitie m.b.t. opstelling van Nederland t.a.v. uitsluiting van Taiwan bij Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) d.d. 21 mei 2019
9
Antwoorden op vragen commissie over de beëindiging van de Nederlandse bijdrage aan UNMISS en recente ontwikkelingen in Zuid-Sudan (Kamerstuk 29521-375)

Details

Aangehouden van de vorige procedurevergadering.

Te behandelen:

11
Actuele situatie in Soedan en stand van zaken met betrekking tot de berechting van (ex) president Bashir door het Internationaal Strafhof

Te behandelen:

12
Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 april 2019, over de uitzetting van de Human Rights Watch directeur door Israel

Te behandelen:

17
Reactie op het verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over de uitspraak van de rechter dat Ahrar al-Sham een terroristische organisatie is

Te behandelen:

20
Reactie op toezeggingen, gedaan tijdens het dertigledendebat van 17 april 2019, over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden

Te behandelen:

21
Reactie op verzoek commissie over de politieke situatie in Turkije, het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Turkse regering en de relatie van Nederland met Turkije

Te behandelen:

25
Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de workshop over de "Advanced Probabilistic Safety Assessment Approaches and Applications", te Petten, Nederland, 9 - 13 september 2019; Wenen, 15 maart 2019

Te behandelen:

26
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië inzake de voortdurende aanwezigheid van Australisch overheidspersoneel in Nederland ten behoeve van de reactie op het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines; ’s-Gravenhage, 18 december 2018

Te behandelen:

27
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili inzake de wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving; ’s-Gravenhage, 15 juni 2005 (Trb. 2005, 191), en de briefwisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Aruba van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili; Santiago, 3 september 2018

Te behandelen:

30
Gezamenlijke Mededeling: Europese Unie, Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied: de handen in elkaar slaan voor een gemeenschappelijke toekomst

Te behandelen:

32
[EU-SIGNALERING] BUZA - SO van 6 mei 2019 over de RBZ van 13-14 mei 2019
33
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

  • 2019Z08832 aan minister BuZa - Verzoek om een reactie op het bericht "Saoedische zussen willen naar Nederland: 'Ze kunnen ons hier vermoorden' (RTL Nieuws, 21 april 2019) 25-04-2019
  • 2019Z08565 Aan minister Buza - inbreng verslag wetsvoorstel status personeel VS in Caribische deel van het Koninkrijk 23-04-2019
  • 2019Z07586 Aan minister BuZa OCW, JenV en de stas jenV -feit vragen Verscherpen toezicht op studenten en onderzoekers uit risicolanden 12-04-2019
  • 2019Z07534 Aan minister Buza - verzoek reactie brf facultatieve protocollen 11-04-2019
  • 2019Z06792 Aan minister Buza - inbreng strategische partnerschapsovereenkomst EU Canada 04-04-2019
34
35
voorstel om dhr. William Hill (Wilson Center Washington) uit te nodigen voor een gesprek met de commissie in het kader van kennisagenda thema 'verhouding met Rusland'

Te behandelen:

36
Verzoek Ambassade van de Islamitische Republiek Iran, namens delegatie van Iraanse parlement, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
37
Verzoek Rif Alert, namens meerdere initiatiefnemers, tot aanbieding petitie 'Den Haag Verklaring'