Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering BuHa-OS d.d. 16 mei 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering BuHa-OS d.d. 16 mei 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Activiteiten commissie

Details

 • 21-05-2019 16.30 - 19.00  Algemeen overleg  RBZ/Handel    
 • 23-05-2019 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018
 • 23-05-2019 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)
 • 23-05-2019 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018
 • 29-05-2019 15.00 - 17.30  Algemeen overleg  Handelsbevordering
 • 05-06-2019 16.30 - 17.30  Gesprek Filipo Grandi, Hoge Commissaris van de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR
 • 06-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering     
 • 06-06-2019 16.00 - 18.30  Algemeen overleg  Noodhulp
 • 17-06-2019 13.00 - 16.00  Notaoverleg  Initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda     
 • 20-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering      
 • 20-06-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg  Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen   
 • 20-06-2019 17.00 - 20.00  Wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018
 • 04-07-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering      
Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019
 • 05-09-2019 14.30 - 17.30  Algemeen overleg Wapenexportbeleid
 • 12-09-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 • 26-09-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 • 10-10-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
Herstreces: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019
 • 31-10-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 • 13-11-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg RBZ/Handel
 • 14-11-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 • 19-11-2019 16.30 - 18.00  Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking
 • 28-11-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 • 12-12-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 • 19-12-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering

  Nog te agenderen plenaire debatten:
 • 82. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
 • 1. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
 • 48. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
 • 72. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
3
Verzoek Colombia Platform Nederland om hoorzitting over Colombia en Midden Amerika
4
Gesprek Koen Davidse, Nederlandse bewindvoerder Wereldbank d.d. 25 juni 2019

Details

Besluit: Per e-mail deelname inventariseren voor gesprek op maandag 24 juni.
5
Stand van zaken Kennisagenda 2019

Details

De Kenniscoördinator van de commissie geeft een mondelinge update over de stand van zaken met betrekking tot de Kennisagenda 2019:
 • Migratie: in de tweede helft van juni wordt er een gesprek gepland met de IOB over hun migratierapport.
 • Handel: na het algemeen overleg en het notaoverleg Handelsbevordering komt de voorbereidingsgroep met een volgend voorstel.
 • OS en Europa: de voorbereidingsgroep komt binnenkort met een uitgewerkt voorstel.
8
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 maart 2019, over de VN-studie die onder meer aantoont dat een kwart van de ziektes en doodsoorzaken veroorzaakt wordt door milieuvervuiling en dat de wereldvoedselvoorziening ook gevaar loopt

Te behandelen:

13
Openstaande brieven aan bewindspersonen

Details

 • 2019Z08926 Aan min. BuHa-OS - reactie Jaarrapport Convenant Duurzame kleding d.d. 29-04-2019
 • 2019Z08927 Aan min. BuHa-OS - verzoek termijn toezenden NCP-rapport d.d. 29-04-2019
 • 2019Z08929 Aan min. BuHa-OS - reactie vragen bevindingen rapport Algemene Rekenkamer 'Zicht op revolverende fondsen van het Rijk' d.d. 29-04-2019
 • 2019Z08928 Aan min. BuHa-OS - afschrift vragen Nederlandse inbreng voor raadpleging Evaluatie CARIFORUM Economic Partnership Agreement d.d. 29-04-2019
 • 2019Z08828 Aan min. BuHa-OS - brief inzet Bangladesh Akkoord d.d. 25-04-2019
 • 2019Z07537 Aan min. BuHa-OS - rappel verzoek reactie initiatiefnota Van Haga inzake een proactieve handelsagenda d.d. 11-04-2019
 • 2019Z07535 Aan min. BuHa-OS - verzoek appreciatie rapport Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers d.d. 11-04-2019
 • 2019Z06632 Aan min. BuHa-OS - feitelijke vragen onderzoeksrapport IMVO d.d. 02-04-2019
 • 2019Z07109 Aan min. BuHa-OS - inbreng vragen verslag wetsvoorstel CETA d.d. 02-042019
 • 2019Z06180 Aan min. BuHa-OS - verzoek reactie rapport Stop the War on Children 28-03-2019
 • 2019Z01322 Aan min. BuHa-OS - verzoek stand van zaken brief IMVO maatregelen cacao-sector d.d. 25-01-2019
 • 2019Z01323 Aan min. BuHa-OS - verzoek reactie Initiatiefnota Van Haga inzake een proactieve handelsagenda d.d. 25-012019