Debat geweest
16 mei 2019 | 15:00 - 17:00
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Effecten luchtvaart op de natuur

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Effecten luchtvaart op de natuur"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(programma gewijzigd)

De leden Kröger (GL), Laçin (SP), Van Raan (PvdD) en Ouwehand (PvdD) zullen deelnemen aan dit rondetafelgesprek.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie rondetafelgesprek Effecten luchtvaart op de natuur d.d. 16 mei

Deelnemers


Agendapunten

1
Programma:

Details

Scope: effecten op de natuur in den brede:
- Geluid/verstoring van de stilte;
- Emissie van stikstof en andere schadelijke stoffen (bv. ultrafijnstof);
- Visuele effecten/lichtvervuiling.

Doel: In kaart brengen van de effecten van de luchtvaart op de natuur en de kennis bij de commissie in dezen vergroten alsook nagaan of er mogelijkheden zijn eventuele schadelijke effecten te mitigeren.

Stikstof en flora, fijnstof en luchtkwaliteit en fauna en stilte 15.00 - 17.00 uur:
Valentijn Wösten, Wösten juridisch advies
Joost Reijnen, Gelderse Natuur- en Milieufederatie
Anne Knol, Milieudefensie
Leon Adegeest, HoogOverijssel
Kees de Pater, Vogelbescherming

RIVM, ziet af van deelname
Dick Bal, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ziet af van deelname
Michiel Wallis de Vries, Vlinderstichting, ziet af van deelname
Kees Bastmeijer, Tilburg University, ziet af van deelname

Natuurmonumenten, ziet af van deelname
Peter van Poelgeest, Duurzaam Fauna advies, ziet af van deelname
Maarten Loonen, Rijksuniversiteit Groningen, ziet af van deelname


De lijst van genodigden is onder voorbehoud van bevestiging van deelname.
Eventuele wijzigingen in dit verband worden bijgehouden op de website van de Tweede Kamer op de pagina met informatie over dit rondetafelgesprek.