Algemeen overleg

Klimaat en energie

Algemeen overleg: "Klimaat en energie"Deze vergadering is geweest


Spreektijd per fractie maximaal 7 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 6e herziene convocatie algemeen overleg Klimaat en energie d.d. 16 mei; agendapunt toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Conceptverslag Klimaat en energie

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

17
Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Meeste kans op brand met in het dak geïntegreerde zonnepanelen’ naar aanleiding van de verkennende studie van TNO naar een aantal incidenten met brand bij zonnepanelen

Te behandelen:

Gerelateerde zaken