Commissievergaderingen

Woensdag 14 juni 2023

Digitale Zaken

Tijd vergadering 09:45 - 10:00 uur

Verkiezing van een voorzitter

Constituerende vergadering
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Gesubsidieerde rechtsbijstand (zal na het zomerreces gepland worden)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Milieuraad op 20 juni 2023

Commissiedebat
Klompézaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Desinformatie en online platformen

Commissiedebat
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Strafrechtketen

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:10 uur

Rondetafelgesprek grondspeculatie met landbouwgrond

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] -EUZA- Omzetten commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 27 juni gepland op 15 juni naar een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Energieraad (formeel) d.d. 19 juni 2023

Commissiedebat
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Algemene Rekenkamer inzake rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Defensie

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Technische briefing over Reflectie op voorstellen voor de inzet van middelen uit het Klimaatfonds van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Lerarentekort (GEANNULEERD)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Groen Spreekuur (UITGESTELD)

Technische briefing
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Nationale fiscaliteit

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 16:10 uur

Jonge makers in de culturele en creatieve sector en hun carrière

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Twee onderzoeksrapporten op gebied van transgenderzorg

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Algemene Rekenkamer over Verantwoordingsonderzoek 2022

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Verordening en richtlijnen wijziging Europees crisisraamwerk voor banken (CMDI review)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Versterking van de positie van patiënten en cliënten binnen het zorgsysteem en voorhang regeling tot verstrekking van instellingssubsidie aan patiënten- en gehandicaptenorganisatie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:15 - 18:15 uur

Participatiewet

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 15:15 - 16:15 uur

Eilandsraad Bonaire

Gesprek
Thorbeckezaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Voorbereidingsgroep vergunningverlening agrarische bedrijven

Vergadering

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Opstellers factsheets kennisagenda: Afrikastrategie

Gesprek
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Workshop benoemingen (tot nader order uitgesteld)

Vergadering
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Minister-president Sint Maarten

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:00 - 21:00 uur

Strafrechtketen (is vervroegd naar 10.00 uur)

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Algemene Rekenkamer over onderzoek naar vogelgriep

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)