Commissiedebat : Milieuraad op 20 juni 2023

De vergadering is geweest

14 juni 2023
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(minister Natuur en Stikstof niet aanwezig) 

Als u het commissiedebat voorafgaande aan de Milieuraad op 20 juni 2023 plenair wilt afronden in een tweeminutendebat inclusief stemmingen, dan dient u een vooraankondiging van het tweeminutendebat te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 13 juni 2023, opdat donderdag 15 juni 2023 het tweeminutendebat kan plaatsvinden en er over de ingediende moties kan worden gestemd.

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.


Het commissiedebat zal als volgt verlopen:
• termijn rapporteur Luchtkwaliteit
reactie staatssecretaris op rapporteur 
• 1e termijn Kamer
• 1e termijn staatssecretaris IenW
• 2e termijn Kamer
• 2e termijn staatssecretaris IenW

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • E.A. Haverkort (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Milieuraad van 20 juni 2023 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Mileuraad van 8 maart 2023, over de fall-back opties als besloten wordt om de bevoegdheid over het aanwijzen van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bij de Europese Commissie te beleggen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Milieuraad van 8 maart 2023, over Richtlijn Industriële Emissies

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag Milieuraad op 16 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  EU-voorstel: Right to repair COM (2023) 155 (Engelstalige versie).

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Analyse van het RIVM over de gevolgen van het voorstel voor de herziening van de richtlijn Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording van de vraag van het lid Hagen over het ontraden van de motie van de leden Hagen en Tjeerd de Groot over het instellen van een UPV medicijnen (Kamerstuk 21501-08-894)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Groene Claims Richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Inzet van Nederland in de Raad voor de herziening van de richtlijn Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag informele Milieuraad 18-19 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data