Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

14 juni 2023
13:00 - 13:45 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.L.J. Paul (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022 (Kamerstuk 36360-IV)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel COHO

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarrapportage 2022 en update wederopbouw Sint Maarten na orkaan Irma

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Resultaat boekjaar 2022 openbaar lichaam Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toestemming voor deelname technische briefing Comply or explain

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beroep artikel 2.27 Comptabiliteitswet in het belang van het Klifproject Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie op rapport 'Curaçao: weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen' van Amnesty International

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022 (Kamerstuk 36360-IV-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds (Kamerstuk 36360-IV-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2022 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (thema Versnippering informatievoorziening Caribisch Nederland)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over ondersteuning aan Caribische landen bij de totstandkoming van internationale verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoord op vraag commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds (Kamerstuk 36360-IV-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overzicht documenten Parlis met cie KR als volgcommissie 13 maart 2023 tot 8 juni 2023

 22. 22

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z10356 Aan stas. BZK - Reactie op afsprakenlijst Interparlementair Koninkrijksoverleg Juni 2023
  2. 2023Z09841 Aan stas. BZK - Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)  31-05-2023
  3. 2023Z08774 Aan stas. BZK en stas. VWS - Verzoek kabinetsreactie op het nieuwsbericht “Code oranje voor zorg Bonaire” 17-05-2023 -> Rappel, in combinatie met voortgang Bonlab.
  4. 2023Z08104 Aan stas. BZK. - Verzoek tijdige brief Comply or Explain voor het nog te plannen debat 20-04-2023
  5. 2023Z08150 Aan min. voor Klimaat en Energie - Verzoek om informatie over programma Klimaatconferentie Aruba 20-04-2023 -> Rappel.
  6. 2023Z08102 Aan stas. BZK - Tweede rappel verzoek stavaza rijkswet Aruba financieel toezicht 20-04-2023 (uitstelbrief ontvangen 25-04-2023)
  7. 2023Z04052 Aan stas. BZK - Verzoek stavaza rijkswet Aruba financieeltoezicht 09-03-2023 (rappel verstuurd 20-04-2023 en uitstelbrief ontvangen 25-04-2023)
  8. 2023Z03441 Aan stas. BZK - Verzoek op hoogte houden vervolg Ecostatia 24-02-2023
  9. 2022Z25467 Aan min. Klimaat en Energie - Afschrift vragen brief APC verduurzaming 16-12-2022 -> Rappel.
  10. 2022Z10093 Aan stas. BZK - Aanbieding verslag RAft 20-05-2022
 23. 23

  Geplande activiteiten commissie

  • wo 14-06-2023 14.00 - 15.00 Technische briefing Algemene Rekenkamer over Verantwoordingsonderzoek 2022 
  • wo 14-06-2023 15.15 - 16.15 Gesprek Eilandsraad Bonaire (nieuw ingepland)
  • wo 14-06-2023 16.30 - 17.30 Gesprek minister-president Sint Maarten (nieuw ingepland) 
  • di 20-06-2023 16.45 - 17.45 Technische briefing Comply or Explain 
  • wo 21-06-2023 15.00 - 16.00 Technische briefing CBS Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland 
  • di 27-06-2023 16.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022 
  • wo 28-06-2023 17.00 - 18.30 Commissiedebat Comply or Explain 
  • wo 05-07-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering 
  Zomerreces: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023
  • wo 06-09-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering (nieuw ingepland)
  • wo 06-09-2023 13.45 - 14.45 Strategische procedurevergadering (nieuw ingepland)
  • wo 04-10-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering (nieuw ingepland)
  • wo 01-11-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering (nieuw ingepland)
  • wo 29-11-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering  (nieuw ingepland)
  • wo 20-12-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering  (nieuw ingepland)

  Nog te plannen activiteiten:
  • Gesprek opstellers factsheet kennisagenda: artikel 73 (digitaal op maandag in september)