Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

14 juni 2023
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. Amhaouch (CDA)
 • E.S. Akerboom (PvdD)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor LNV d.d. 14 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verzoek BO Akkerbouw tot aanbieding perspectiefnota 'Ruimte voor de Nieuwe Akker!

 4. 4

  Verzoek Animal Rights tot aanbieding petitie 'Stop de nieuwe megastal van Straathof' d.d. 27 juni 2023

 5. 5

  Verzoek House of Animals tot aanbieding petitie 'Stop het doden van honden en katten op Curaçao'

 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over Jaarverslag, Verantwoordingsonderzoek en Slotwet LNV en DGF over 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 mei 2023, over het landbouwakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de notitie van de Groene11 'Menukaart voor de bijdrage van ketenpartijen aan de landbouwtransitie' van Groene11, mede namens meerdere organisaties”

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken van een aantal moties, toezeggingen en regelgevingstrajecten die zien op dieren in de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vervolg verzamelbrief dieren in de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  WUR-rapport 'Het perspectief van biologische landbouw'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Gecombineerde opgave 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang en voortzetting versterkte handhavingsstrategie mest

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 11-13 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang dossier Nieuwe Genomische Technieken voor de plantveredeling

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Dummy-begroting en Meerjarenprogramma Transitiefonds Landelijk gebied en natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad van 24 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Eerste overlijden van mens door vogelgriep gemeld in China’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Activiteitenoverzicht

  Plenaire Debatten: 
  • Debat over het landbouwakkoord (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot (D66) op 29 november 2022)
  • Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 14 maart 2023)

  Dertigledendebatten:
  • Debat over het groeiende risico op natuurbranden (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 24 januari 2023)
  • Debat over de aanbevelingen uit het Living Planet Report Nederland 2023 (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 4 april 2023)
  • Debat over de Provinciale programma’s landelijk gebied die voor 1 juli 2023 moeten worden ingediend (aangevraagd door het lid Bromet (GroenLinks) op 11 april 2023)

  Interpellatiedebatten:
  • Debat over uitvoering amendement over het afbouwen van de meest gevaarlijke bestrijdingsmiddelen (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 21 februari 2023)

  Tweeminutendebatten:
  • Tweeminutendebat Mestbeleid (CD 1/6).

  Geplande commissiedebatten:
  • do 15-06-2023 13.30 - 17.30 
  Commissiedebat Dieren in de veehouderij
  • wo 28-06-2023 13.00 - 18.00 
  Commissiedebat Natuur
  • wo 06-09-2023 15.00 - 19.00 
  Commissiedebat Zoönosen en dierziekten
  • do 07-09-2023 10.00 - 16.30 
  Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur
  • di 10-10-2023 17.00 - 21.00 
  Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen
  • di 31-10-2023 17.00 - 21.00 
  Commissiedebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie
  • do 16-11-2023 13.00 - 17.00 
  Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij (1 
  stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Mestbeleid (1 stuk op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)

  Overige commissieactiviteiten:
  • ma 19-06-2023 (14.00) - Inbreng schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (26/27 juni)
  • di 20-06-2023 - Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296) en kabinetsreactie daarop
  • di 27-06-2023 (17.00 - 19.00) - Filmvertoning documentaire 'Onder het maaiveld'
  • do 29-06-2023 (12.30 - 13.30) - Technische briefing wetenschapstoetsen
  • ma 10-07-2023 (14.00) - I
  nbreng schriftelijk overleg Informele Landbouw- en Visserijraad (17/18 juli)
  • ma 17-07-2023 (14.00) - I
  nbreng schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (24/25 juli)
  • ma 28-08-2023 (14.00) - Inbreng schriftelijk overleg Informele Landbouw- en Visserijraad (3-5 september)
  • zo 10-09 t/m do 14-09 - Werkbezoek Oostenrijk en Zwitserland
  • ntb - Rondetafelgesprek Wolf
  • ntb - Werkbezoek RVO
  • ntb - Werkbezoek MosaMeat
  • ntb - Werkbezoek Naturalis
  • ntb - Technische briefing Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) 
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Varkens in Nood over maatregelen tegen terugkerende mishandelingen in slachthuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken Maatwerkaanpak onder 7e nitraatactieprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 11-13 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 30 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek door het lid Van Campen (VVD) inzake een reactie door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de uitkomst van een kort geding dat een lelieteler in het Drentse Boterveen geen gewasbeschermingsmiddelen meer mag spuiten op zijn lelieveld.

  Te behandelen:

  Loading data