Rondetafelgesprek : Rondetafelgesprek grondspeculatie met landbouwgrond

De vergadering is geweest

14 juni 2023
10:00 - 12:10 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
2e HERZIENE CONVOCATIE
toevoeging position papers en wijziging blokindeling*
 

Bijlage

Deelnemers

  • H. Nijboer (PvdA)
  • F. Boulakjar (D66)
  • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
  • L. Bromet (GroenLinks)

Agendapunten

  1. 1

    Programma rondetafelgesprek grondspeculatie met landbouwgrond:


    Blok 1 – 10.00 tot 10.30 uur:
    -dhr. B. van Mieghem, advocaat
    -dhr. L. de Rooij

    Blok 2 – 10.35 tot 11.20 uur:
    -dhr. S. Kooij, Vastgoedplan Nederland
    -dhr. L. Verstappen, hoogleraar privaatrecht i.h.b. notarieel recht (RUG)
    -dhr. W. Korthals Altes, hoogleraar grondbeleid (TU Delft)

    Blok 3 – 11.25 tot 12.10 uur:
    -dhr. R. Roes, Kadaster
    -mevr. A. Ploumen, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
    -mevr. Y. de Groot, Bureau Financieel toezicht
  2. 2

    Position papers:

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data