Commissievergaderingen

Donderdag 7 april 2022

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Verduurzaming industrie

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Commissiedebat
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Gesubsidieerde rechtsbijstand (verplaatst naar 20 april 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Gesprek Nederlandse integrale aanpak van kankerbestrijding - IKNL, KWF en NFK (wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum)

Gesprek
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Kathmann (PvdA) om een brief minister SZW op ARK-onderzoek inzake schijnzelfstandigheid en deelname bewindspersoon Financiën aan CD Arbeidsmarktbeleid

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Leefomgeving

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur

Commissiedebat
Troelstrazaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Online veiligheid en cybersecurity

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35958)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Takecarebnb voor werkbezoek over gastgezinnen voor Oekraïense vluchtelingen

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten (36036)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang aanpak uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag (31066-979)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de brief van de Actiegroep Stop Plunderen Duitse Pensioenen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Kennismaking Raad van State en briefing over Rijkswetten COHO en AFT (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Technische briefing door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 23:00 uur

Ontwikkelingen rondom het coronavirus (verplaatst i.v.m. plenaire overlap naar 19 april 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:30 - 21:30 uur

Fit-for-55-pakket

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal