Gesprek : Kennismaking Raad van State en briefing over Rijkswetten COHO en AFT (tot nader order uitgesteld)

De vergadering is verplaatst

7 april 2022
16:00 - 18:00 uur
Het gesprek vindt plaats bij de Raad van State (Kneuterdijk, Den Haag).

Bijlage