Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

7 april 2022
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.J. Klink (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 7 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  • di 12-04-2022 16.30 - 17.30 uur Technische briefing uitkomsten extern onderzoek UAWC (besloten) 
  • wo 13-04-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Voorjaarsvergadering Wereldbank -> Besluit: Omzetten in een schriftelijk overleg met inbrengtermijn dinsdag 12 april om 12:00 uur
  • wo 13-04-2022 14.00 - 15.00 uur Technische briefing Watergezant 
  • do 14-04-2022 10:00 - 11:00 uur Gesprek Rode Kruis inzake humanitaire situatie in Oekraïne en buurlanden (nieuw ingepland)
  • do 14-04-2022 17.00 - 19.30 uur Commissiedebat Noodhulp
  • wo 20-04-2022 13.00 - 14.00 uur Technische briefing AIV inzake aanbieding AIV-advies Global Health (nieuw ingepland)
  • do 21-04-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022
  • wo 11-05-2022 16.00 - 18.30 uur Commissiedebat Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven (nieuw ingepland)
  • di 17-05-2022 16.30 - 17.30 uur Gesprek Commisioner-General UNRWA
  • wo 18-05-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • do 19-05-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • wo 25-05-2022 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen over het Jaarverslag 2021 en over het rapport van de Algemene Rekenkamer (nieuw ingepland)
  • di 31-05-2022 16.30 - 19.00 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 02-06-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 16-06-2022 10.30 - 14.00 uur Ambassadeursconferentie
  • do 16-06-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • wo 22-06-2022 t/m vr 24-06-2022 Werkbezoek Brussel 
  • do 30-06-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 07-07-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  Zomerreces 2022: 8 juli t/m maandag 5 september 2022

  Nog te plannen activiteiten
  • technische briefing Economische missies en bezoeken 
  • commissiedebat Economische missies en bezoeken (voor zomerreces)
  • gesprek Rapporteur Europees Parlement EU IMVO-voorstel
  • commissiedebat Hoofdlijnen beleid Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (na ontvangst beleidsnota)
  • wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet 2021
  • gesprek SER over de eindevaluatie conventant 'Duurzame Kleding en Textiel'
  • rondetafelgesprek Landrechten en eigendomsrechten 
  • rondetafelgesprek Herstel en de wederopbouw van Oekraïne 
  • digitaal gesprek met Duitse Bundestag en het Belgische Parlement in het kader van het kennisthema Afrikastrategie
  • gesprek Opstellers wetenschappelijk factsheet transitie hulp naar handel (na ontvangst factsheet)
 4. 4

  Advies commissie Rijksuitgaven wijze van behandeling jaarverantwoording 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzoek SER om gesprek over eindevaluatie convenant 'Duurzame Kleding en Textiel'

 6. 6

  Aanbieding en technische briefing AIV-advies inzake Global Health Strategie

  Besluit: Aanbieding + technische briefing organiseren inzake AIV-advies Global Health Strategie op woensdag 20 april 2022 van 13:00-14:00 uur.
  Noot: De voorbereidingsgroep van het kennisthema Global Health stelt voor kort na publicatie van het door de Kamer verzochte AIV-advies een kort aanbiedingsmoment met aansluitend een technische briefing te organiseren zodat de behandeling spoedig na publicatie verder kan worden opgepakt. 
 7. 7

  Vaststellen delegatie werkbezoek Brussel 22-24 juni 2022

  Besluit: De delegatie bestaat uit de volgende leden: Wuite (delegatieleider), Klink (VVD), Hammelburg (D66), Amhaouch (CDA), Koekkoek (Volt) en Van der Plas (BBB). Het programma voor het werkbezoek wordt verder vormgegeven in overleg met de delegatie. Hiertoe wordt op korte termijn een delegatievergadering gepland. 
 8. 8

  Beleidsdoorlichting artikel 1 van de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering van de nader gewijzigde motie van de leden Stoffer en Koekkoek over inzetten op het bevorderen van menstruele gezondheid (Kamerstuk 35925-XVII-58)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de moties van de leden Brekelmans, Kuzu, Piri en Jasper van Dijk over afhankelijkheden en mensenrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorlopig akkoord internationaal aanbestedingsinstrument

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2022Z05733 Aan minister BuHa-OS - verzoek brief update Delegated Cooperation, 25-03-2022
  2. 2022Z04901 Aan minister BuHa-OS - inbreng schriftelijk overleg Verordening anti-dwang instrument, 15-03-2022
  3. 2022Z04877 Aan minister BuHa-OS - verzoek brief financiële reserves noodhulp, 14-03-2022
  4. 2022Z03157 Aan minister BuHa-OS - verzoek planningsbrief, 18-02-2022
  5. 2022Z02028 Aan minister BuHa-OS - stavaza uitvoering motie Klink c.s. innovatie- en handelsbeleid, 03-02-2022
  6. 2021Z20135 Aan minister BuHa-OS en minister BUZA - verzoek brief overzicht (potentiële) brandhaarden en migratiestromen, 11-11-2021 
  7. 2021Z08576 Aan minister BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021