Commissiedebat : Leefomgeving

De vergadering is geweest

7 april 2022
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd) 

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • B. Madlener (PVV)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op petitie inzake het milieu in de grensregio Zuid-Limburg

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Advies Gezondheidsraad over ultrafijn stof

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgangsmeting van het Schone Lucht Akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  RIVM rapport over thermisch gereinigde grond (TGG)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken houtstook

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over de Modernisering Waarneeminfrastructuur bij het KNMI

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken van een aantal onderwerpen en over de invulling van een aantal moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang granuliet: addendum ‘Review-Onderzoek Granuliet Over de Maas’ en Raad van State uitspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  RIVM-rapport ‘Onderzoeksprogramma Laagfrequent geluid’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderzoek naar rendement combiluchtwassers

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Actualisatie handelingskader PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatierapport van de Wet Taken Meteorologie en Seismologie (WTMS)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Twaalfde monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Normstelling batterijen in AEC-bodemas

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Compensatieregeling vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verbreding scope beleidsdoorlichting Geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording vragen commissie over het Advies Gezondheidsraad over ultrafijn stof

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Ecologisch onderzoek van diepe plassen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang Tijdelijke subsidieregelingen vuurwerkverbod COVID-19 voor jaarwisseling 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  De voortgangsmeting van het Schone Lucht Akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitkomsten onderzoeken en de vervolgstappen over ‘Verkenning aanvullende maatregelen houtstook’ en ‘Samenwerking Houtrookonderzoek’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de burgerbrief over de gevolgen van houtstook

  Te behandelen:

  Loading data