Commissiedebat : Leefomgeving

De vergadering is geweest

7 april 2022
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd) 

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

  • V.L.W.A. Heijnen
    staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

  • Voorzitter
    T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
  • E.A. Haverkort (VVD)
  • K.B. Hagen (D66)
  • B. Madlener (PVV)
  • S.M. Beckerman (SP)
  • K. Bouchallikh (GroenLinks)
  • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

  1. 1

    Reactie op petitie inzake het milieu in de grensregio Zuid-Limburg

    Te behandelen:

    Loading data
  2. 2

    Advies Gezondheidsraad over ultrafijn stof

    Te behandelen:

    Loading data
  3. 3

    Voortgangsmeting van het Schone Lucht Akkoord

    Te behandelen:

    Loading data
  4. 4

    RIVM rapport over thermisch gereinigde grond (TGG)

    Te behandelen:

    Loading data
  5. 5

    Stand van zaken houtstook

    Te behandelen:

    Loading data
  6. 6

    Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over de Modernisering Waarneeminfrastructuur bij het KNMI

    Te behandelen:

    Loading data
  7. 7

    Stand van zaken van een aantal onderwerpen en over de invulling van een aantal moties en toezeggingen

    Te behandelen:

    Loading data
  8. 8

    Voortgang granuliet: addendum ‘Review-Onderzoek Granuliet Over de Maas’ en Raad van State uitspraak

    Te behandelen:

    Loading data
  9. 9

    RIVM-rapport ‘Onderzoeksprogramma Laagfrequent geluid’

    Te behandelen:

    Loading data
  10. 10

    Onderzoek naar rendement combiluchtwassers

    Te behandelen:

    Loading data
  11. 11

    Actualisatie handelingskader PFAS

    Te behandelen:

    Loading data
  12. 12

    Evaluatierapport van de Wet Taken Meteorologie en Seismologie (WTMS)

    Te behandelen:

    Loading data
  13. 13

    Twaalfde monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2021

    Te behandelen:

    Loading data
  14. 14

    Normstelling batterijen in AEC-bodemas

    Te behandelen:

    Loading data
  15. 15

    Compensatieregeling vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022

    Te behandelen:

    Loading data
  16. 16

    Verbreding scope beleidsdoorlichting Geluid

    Te behandelen:

    Loading data
  17. 17

    Beantwoording vragen commissie over het Advies Gezondheidsraad over ultrafijn stof

    Te behandelen:

    Loading data
  18. 18

    Ecologisch onderzoek van diepe plassen

    Te behandelen:

    Loading data
  19. 19

    Voortgang Tijdelijke subsidieregelingen vuurwerkverbod COVID-19 voor jaarwisseling 2021-2022

    Te behandelen:

    Loading data
  20. 20

    De voortgangsmeting van het Schone Lucht Akkoord

    Te behandelen:

    Loading data
  21. 21

    Uitkomsten onderzoeken en de vervolgstappen over ‘Verkenning aanvullende maatregelen houtstook’ en ‘Samenwerking Houtrookonderzoek’

    Te behandelen:

    Loading data
  22. 22

    Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de burgerbrief over de gevolgen van houtstook

    Te behandelen:

    Loading data