Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

7 april 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Bromet (GroenLinks)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • V. Maeijer (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • M. Koekkoek (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  ICM "The EU's Subsidiarity mechanism” 25 april 2022 13.45-15.45.

 4. 4

  ICM Conferentie over de Toekomst van Europa 17 mei 9.00-12.00

  Op dinsdag 17 mei (9.00-12.00 uur) zal de AFCO-commissie in het Europees Parlement een interparlementaire commissievergadering organiseren over de eerste verwachte resultaten van de Conferentie over de Toekomst van Europa. 

  Besluit: De commissie besluit na ommekomst van de officiële uitnodiging deelname schriftelijk inventariseren.
 5. 5

  Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 3 en 4 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda van de informele Europese Raad van 10 en 11 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van de informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie van 10 en 11 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 22 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geannoteerde agenda van de Europese raad en de Eurozonetop van 24 en 25 maart 2022 en de NAVO-top van 24 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 22 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Appreciatie arrest EU Hof van Justitie over geldigheid van de Meerjarig Financieel Kader rechtsstaatverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toestemming deelname strategisch adviseur EU-zaken van de Eenheid Strategische Advisering (ESA) bij kennisagenda 2022-2023 van de commissie Europese Zaken van 24 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afmelding voor het commissiedebat Raad Algemene Zaken van 5 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Appreciatie cohesieactie voor vluchtelingen in Europa (CARE)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Indiening partnerschapsovereenkomst en overzicht en appreciatie uitkomsten onderhandelingen EU-fondsen onder Cohesiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag Europese Raad van 24 en 25 maart 2022 en NAVO-Top van 24 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van de rapporteur over de EU-werkwijze en de EU-informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Commissie agenda

  13-04-2022 09.30 - 11.00 Informele bijeenkomst in het kader van de kennisagenda 2022-2023
  21-04-2022 09.30 - 11.00 Kennisontbijt Europese Waarden
  12-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
  24-05-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 30 mei 2022
  02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
  14-06-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 21 juni 2022***
  19-06-2022 - 20-06-2022 Werkbezoek Brussel
  23-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
  07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  10-07/11-07-2022 - COSAC Voorzitters (NIEUW)*
  Herfstreces 2022 - Werkbezoek Hongarije
  13-11/15-11-2022 - Plenaire COSAC-Conferentie (NIEUW)*
   
  *** - Deze Raad Algemene Zaken bereidt de Europese Raad voor.
   
  Meireces 2022: vrijdag 22 april tot en met maandag 9 mei 2022
  Zomerreces 2022: 8 juli tot en met maandag 5 september 2022
  Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023
   
  Besluit: De commissie besluit om tijdens het kennisontbijt over Europese Waarden op 21 april aanstaande enkel een wetenschapperstafel te organiseren.

  Besluit: De commissie besluit om deelname en wensen met betrekking tot het programma voor het werkbezoek aan Brussel op zondag 19 en maandag 20 juni schriftelijk te inventariseren. 

  Besluit: De commissie besluit om de procedurevergadering, gepland op donderdag 14 april 11.30-12.30, te laten vervallen.