Commissievergaderingen

Woensdag 6 april 2022

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:00 - 09:30 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema 'Rondkomen' (via Teams)

Vergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Curriculum funderend onderwijs po/vo

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Seksueel geweld en kindermisbruik

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing door CE Delft/TNO en het bedrijfsleven over het rapport '50% Green Hydrogen for Dutch Industry' (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Technische briefing
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Factsheet sociale veiligheid hoger onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) (verplaatst naar 8 april)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Gevangeniswezen en tbs (verplaatst naar 15 juni 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Voortgangsgesprek met EU-rapporteurs Klimaat (VERPLAATST TOT NADER ORDER i.v.m. samenloop plenaire agenda)

Gesprek
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 12:45 uur

Situatie in West Papua

Bijzondere procedure
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Klimaatakkoord gebouwde omgeving (het debat zal op een later moment worden voortgezet)

Commissiedebat
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 13:45 - 15:00 uur

Gesprekken

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Inflatie

Rondetafelgesprek
Klompézaal

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

NAVO besluitvorming

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Procedurevergadering (Hybride)

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

contactgroep Verenigd Koninkrijk

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Constituerende vergadering contactgroep Verenigd Koninkrijk

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

contactgroep België

Tijd vergadering 14:00 - 14:15 uur

Constituerende vergadering Contactgroep België (wordt tot nader order uitgesteld)

Constituerende vergadering
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Armoede- en schuldenbeleid - 24515-615, 24515-616 en 24515-617

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag 2020 van de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens) (TK 36065)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol; Nicosia...

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

contactgroep België

Tijd vergadering 14:15 - 14:45 uur

Procedurevergadering Contactgroep België (wordt tot nader order uitgesteld)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Onderwijsraad m.b.t. advies 'Publiek karakter voorop'

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Uitvoering sociale zekerheid

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Technische briefing over het zesde Assessment Report (AR6) van het IPCC door leden van Werkgroep III (digitaal)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Technische briefing over wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (digitaal)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 18:00 - 23:00 uur

Hoofdlijnendebat LNV (eerste termijn, wordt voortgezet)

Commissiedebat

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Stikstofproblematiek - VERPLAATST naar do 10 maart

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 19:00 - 21:00 uur

Strategische afwegingen en keuzes bereikbaarheidsopgaven

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal