Technische briefing

Technische briefing over wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (digitaal)

Technische briefing: "Technische briefing over wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (digitaal)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie technische briefing over wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames d.d. 6 april 2022

Deelnemers


Agendapunten

2
De technische briefing zal worden verzorgd door:

Details

  • dhr. Jeroen Heijs, plaatsvervangend directeur Innovatie & Kennis
  • dhr. Patrick van den Berghe, coördinerend raadsadviseur directie Wetgeving en Juridische Zaken
  • dhr. Arthur Holtgrefe, senior wetgevingsjurist directie Wetgeving en Juridische Zaken
  • dhr. Max Dohle, senior beleidsmedewerker directie Topsectoren en Industriebeleid