Commissiedebat : Klimaatakkoord gebouwde omgeving (het debat zal op een later moment worden voortgezet)

De vergadering is geweest

6 april 2022
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
3e HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunt met * toegevoegd

Spreektijd 6 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F. Boulakjar (D66)
 • A. Kops (PVV)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • F.J.H. Jansen (FVD)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Ingebrekestelling implementatie Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD) en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiƫntie (EED)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Selectie derde ronde aardgasvrije wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken over de uitvoering van de motie van het lid Koerhuis over het nemen van hernieuwbare-energiemaatregelen bij een ingrijpende renovatie niet verplichten (Kamerstuk 32813-920)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de motie van de leden Beckerman en Koerhuis over het invoeren van een onderzoeksplicht voor veiligheidsproblemen bij gebouwen (Kamerstuk 28325-193) en op de motie van het lid Koerhuis over de CO2-besparing van vijf programma's inzichtelijk maken (Kamerstuk 35830-VII-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onafhankelijke evaluatie Programma Aardgasvrije Wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Intergas Verwarming BV m.b.t. gemeten energielabel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Evaluaties Nationaal Energiebespaarfonds en Subsidie energiebesparing eigen huis

  Te behandelen:

  Loading data