Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 6 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing van 5 april 2022, over de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Red-teaming bij de rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Mededeling Europese Verklaring Digitale Rechten en Beginselen voor het Digitale Decennium

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie Digitale Zaken t/m 31 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Dataverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitkomst inventarisatie belangstelling deelname (informele) werkgroep horizontale taak

  De leden Van Weerdenburg (PVV), Leijten (SP) en Kathmann (PvdA) vormen de (informele) werkgroep horizontale taak.
 9. 9

  Activiteitenoverzicht commissie voor Digitale Zaken

  • De commissievoorzitter zal namens de commissie nagaan wanneer het debat op hoofdlijnen digitale zaken ingepland zal worden. Tevens zal worden nagegaan op welke termijn de aangemelde wetsvoorstellen zullen worden ingepland (zie hieronder*).
  • De technische briefing inzake Opruimen vervuilde data wordt ingepland in de tweede helft van mei, na ontvangst van de tweede voortgangsbrief over de aanpak van de uitvoering van de moties Marijnissen c.s. en Klaver c.s. 

  Geplande activiteiten
  07-04-2022 13.30 - 16.30 Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity
  13-04-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Informatiehuishouding op orde, ICT-projecten en informatiebeveiliging

  19-04-2022 16.30 - 17.30 Gesprek Toelichting op jaarverslag 2021 Autoriteit Persoonsgegevens
  16-05-2022 14.00 - 16.00 Werkbezoek Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  31-05-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 3 juni 2022
  10-06-2022 10.00 - 12.00 Werkbezoek Gemeente Amsterdam
  20-06-2022 14.30 - 17.00 Werkbezoek Fox-IT inzake cybersecurity/weerbaarheid

  Procedurevergaderingen tot zomerreces
  06-04-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  20-04-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  18-05-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  01-06-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  22-06-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  06-07-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)

  Ongeplande activiteiten

  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Commissiedebat Digitale grondrechten en data-ethiek
  Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie
  Rondetafelgesprek Digitale weerbaarheid (wordt gepland in Q3-2022)
  Werkbezoek Digitale weerbaarheid (wordt gepland in Q3-2022)
  Technische briefing Opruimen van vervuilde data binnen overheidsinstellingen (wordt medio mei ingepland)


  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) (*)
  • Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid, Kamerstuk 35868)
  • Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Kamerstuk 35261) (Reeds behandeld)

  Plenaire debatten (*)
  • Debat op hoofdlijnen over digitale zaken
 10. 10

  Verzoek van het lid Dekker-Abdulaziz (D66) om een technische briefing voorafgaand de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet digitale overheid (35868)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verzoek van het lid van Weerdenburg (PVV) om bij een toekomstig debat inzake Online veiligheid en cybersecurity te bezien welke bewindspers(o)on(en) worden uitgenodigd aan de hand van de geagendeerde stukken.

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzoek van de leden Rajkowski (VVD) en Kathmann (PvdA) om een werkbezoek af te leggen aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

  Te behandelen:

  Loading data