Commissiedebat : Ondernemen en bedrijfsfinanciering

De vergadering is geweest

6 april 2022
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
De spreektijd per fractie is vastgesteld op max. 5 minuten in eerste termijn.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.A.M. Adriaansens
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • H. Rahimi (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • D.J.G. Graus (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Bedrijfslevenbeleid: onderzoek vergunningsduur ambulante handel

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Ondernemen en Bedrijfsfinanciering van 9 juni 2021, over de aanpak herstructurering winkelgebieden in binnensteden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Monitor Betaaltermijnen overheid 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het advies van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap over versterking van het eigen vermogen van het mkb

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Advies Nederlands Comité voor Ondernemerschap over de oprichting van een fonds ter versterking van het eigen vermogen van mkb-ondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarbericht Staat van het mkb 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoeksrapport "Ondernemen in 2021" van de Kamer van Koophandel

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Periodiek onderzoek CBS naar familiebedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Financieringsmonitor 2021 en verkenning plan van aanpak kredietregister

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de motie van het lid Romke de Jong c.s. over het beschikbaar laten komen van liquiditeit (Kamerstuk 35420-390)

  Te behandelen:

  Loading data