Procedurevergadering : Procedurevergadering (Hybride)

De vergadering is geweest

6 april 2022
14:00 - 14:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.L.J. Paul (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 6 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Besluitvorming Rijksministerraad 25 februari 2022 inzake liquiditeitssteun en voortgang hervormingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over het voorstel van rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling en het voorstel van rijkswet Aruba financieel toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift brief aan College voor de Rechten van de Mens inzake mensenrechten in het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op brief openbaar lichaam Bonaire omtrent energiebesparing in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Overzicht documenten met volgcommissie KR 12 januari tot 31 maart 2022

 8. 8

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2022Z04720 Aan stas. BZK - afschrift vragen BAPS aan staatssecretaris m.b.t. stimuleren ondernemingsklimaat Sint Maarten d.d. 11-03-2022
  2. 2022Z04719 Aan stas. BZK - afschrift vragen antwoord op open brief Staten van Curaçao d.d. 11-03-2022
  3. 2022Z02589 Aan stas, BZK - reactie op IBO-rapport end e voorlichting van de Raad van State inzake de taakverdeling tussen het Rijk en het openbaar lichaam d.d. 11-02-2022
  4. 2022Z02708 Aan minister-president - Afschrift brief Staten van Aruba, namens fractie AVP, aan minister-president m.b.t. koninkrijk breed beleid d.d. 10-02-2022 -> Rappel
  5. 2022Z02709 Aan stas. Financiën - Afschrift brief Openbaar Lichaam St. Eustatius aan staatssecretaris van Financiën m.b.t. doorgevoerde wijziging van Wet inkomstenbelasting BES d.d. 10-02-2022
  6. 2022Z01160 Aan stas BZK - Rappel Reactie m.b.t. koppeling DigiD aan ID-kaart voor Nederlandse inwoners vanCaribisch Nederland d.d. 25-01-2022
  7. 2022Z00087 Aan min. J&V - verkenning harmonisering softdrugs beleid en regelgeving d.d. 14-12-2021
  8. 2021Z14199 Aan stas KR - Koppeling DigiD aan ID-kaart voor Nederlandse inwoners van Caribisch Nederland d.d. 22-07-2021
 9. 9

  Activiteiten commissie

  • wo 13-04-2022 16.00 - 18.00 Technische briefing COHO/AFT
  • do 14-04-2022 16.00 - 18.30 Commissiedebat Governance Caribisch Nederland
  • wo 20-04-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Rijkswet Aruba financieel toezicht
  • wo 20-04-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling
  • wo 20-04-2022 16.00 - 17.00 Gesprek Gezamenlijke bijzondere schoolbesturen Curaçao
  Meireces: 25 april t/m 9 mei 2022
  • 1 t/m 7 mei 2022 IPKO-reis
  • wo 11-05-2022 13.00 - 13.30 Procedurevergadering
  • wo 08-06-2022 13.00 - 13.30 Procedurevergadering
  • wo 06-07-2022 13.00 - 13.30 Procedurevergadering 

  Nog te plannen:
  • Kennismaking Raad van State en briefing over Rijkswetten COHO en AFT -> Besluit: Indien mogelijk briefing over COHO en AFT inplannen aansluitend op de technische briefing van het ministerie op 13 april. 
 10. 10

  Verzoek gesprek Eilandsraad Saba

  Besluit: Gesprek inplannen op donderdag 23 juni 14.00-15.00 uur.
  Noot: De Eilandsraad van Saba brengt in de week van 20 juni een werkbezoek aan Nederland en zou graag een gesprek met de commissie inplannen. 
 11. 11

  Gesprek Eilandsraad Sint Eustatius

  Besluit: Indien mogelijk in de agenda's van de Kamerleden, volgende week gesprek plannen.
  Noot: De Eilandsraad van Sint Eustatius brengt van 11 tot 15 april een bezoek aan Nederland en gaat graag ingesprek met de leden van de commissie. 
 12. 12

  Verzoek gesprek Kamer van Koophandel Bonaire

  Besluit: Overlaten aan individuele leden. 
  Noot: Een delegatie van de Kamer van Koophandel van Bonaire is in Nederland in de week van 9 t/m 13 mei 2022 (eerste week na het meireces). Zij gaan in die week graag in gesprek met leden van de commissie KR. 
 13. 13

  Verzoek Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten om uitstel termijn voor inbrengen van verslag inzake voorstel van rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (36031-(R2161))

 14. 14

  Verzoek Staten van Aruba om uitstel termijn voor inbrengen van verslag inzake voorstel van rijkswet houdende regels voor financieel toezicht op Aruba (36032-(R2162))

 15. 15

  Behandeling verantwoordingsstukken 2021

  Te behandelen:

  Loading data