Commissievergaderingen

Woensdag 4 december 2019

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 10:30 uur

Stand van zaken Meerjarig Financieel Kader 2021-2027

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Equality and Non-Discrimination

Vergadering
Parijs (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 09:45 - 10:00 uur

Petitieaanbieding door betrokken ouders inzake kinderopvangtoeslag

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (1e termijn Kamer)

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Aanbieding Freedom of Thought Report 2019 van de Humanists International

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017 – 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompézaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Examens (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Discriminatie en inclusie bij de politie

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit, Riad Malki geannuleerd

Gesprek
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering - verplaatst naar 5 december 2019 om 13.15 uur

Procedurevergadering
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Handelsovereenkomst EU-Mercosur door EU-hoofdonderhandelaar Sandra Gallina (Verplaatst naar 5 februari)

Technische briefing
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

SCP - Onderzoeksprogramma Duurzame Samenleving

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:00 - 18:00 uur

Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:30 uur

Stand van zaken Meerjarig Financieel Kader 2021-2027

Technische briefing
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:15 - 12:45 uur

Grüne Woche van donderdag 16 t/m zaterdag 18 januari 2020 - aansluitend aan de procedurevergadering LNV op 5 december 2019

Delegatievergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 15:30 uur

Digitale overheid

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10 december 2019 (geannuleerd; wordt omgezet in schriftelijk overleg 27 november 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Tweede delegatiebijeenkomst werkbezoek Parijs 5 t/m 7 januari

Vergadering
Donkerkamer (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek over ouderenregelingen (Donkerkamer)

Vergadering

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang bij het oplossen van knelpunten met betrekking tot de vergunningverlening voor gentherapie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Medische ethiek

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsreactie op de rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het Wmo-toezicht over het jaar 2018 - 29538-308

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

Conferentie Europees Parlement "EU foreign policy priorities for the new institutional cycle"

Werkbezoek
Europees Parlement (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Deskundigen inzake vervolging van IS-strijders

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Externe Veiligheid (verplaatst naar 5 december)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Verplaatsen procedurevergadering 5 december naar 14.00-14.45 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 18:30 - 21:00 uur

Voortzetting - Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (re- en dupliek)

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal