Algemeen overleg : Medische ethiek

De vergadering is geweest

4 december 2019
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • H. van der Molen (CDA)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Maatregelen stoffen bij suïcide

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Jaarverslag Beoordelingscommissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Financiering IVF draagmoederschap

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoek naar de ethische aspecten van eiceldonatie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Zoektocht van donorkinderen naar verwanten via DNA onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag 2017 Pre-implantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het derde evaluatierapport wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  IGZ jaarrapportage 2017 van de Wet afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarverslag 2018 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  OM seponeert onderzoek naar abortusklinieken CASA

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezicht bij de subsidieregeling abortusklinieken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Palliatieve sedatie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgangsrapportage medische ethiek

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Medische beslissingen rond het levenseinde bij kinderen (1-12)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 oktober 2019, over het bericht ‘Anti-abortusfolder in de bus bij iedere Nederlander’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken moties en toezeggingen op het terrein van medische ethiek

  Te behandelen:

  Loading data