Vergadering verplaatst
Technische briefing

Stand van zaken Meerjarig Financieel Kader 2021-2027

Technische briefing: "Stand van zaken Meerjarig Financieel Kader 2021-2027"Deze vergadering is verplaatst naar 4 december 2019

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie technische briefing Stand van zaken Meerjarig Financieel Kader 2021-2027