Wetgevingsoverleg

Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (1e termijn Kamer)

Wetgevingsoverleg: "Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (1e termijn Kamer) "Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

INDICATIEVE SPREEKTIJD 3 MINUTEN

Bijlagen

Stenogram
Download Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (1e termijn Kamer) (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) op 4 december 2019 (1e termijn Kamer)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 december 2019, over de Tijdelijke noodwet stikstof (eerste termijn Kamer)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof)

Te behandelen:

3
Nota naar aanleiding van het verslag Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof)

Te behandelen: