Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

4 december 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • W.L. Postma (CDA)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Hardt Hyperloop voor werkbezoek aan hyperloop-testfaciliteit (bijvoorbeeld maandag 20 januari 2020)

 3. 3

  Uitnodiging Eindhoven Airport voor werkbezoek over ontwikkelingen op luchthaven

 4. 4

  Uitnodiging RAI Vereniging voor werkbezoek over duurzame en veilige trucks (vrijdag 17 januari of vrijdag 27 maart 2020)

 5. 5

  Uitnodiging voor een gesprek met Legaalrijden.nl over Personal Light Vehicles

 6. 6

  Uitvoeringsverdragen technische reglementen voor voertuigen op wielen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen over Scheepsafvalstoffenbesluit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijzingen samenhangend met de najaarsnota op het terrein van Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Schiphol Gebruiksprognose 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Drie onderzoeken op het gebied van luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport “De prijs van een vliegreis” van CE Delft

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen over conflictgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Het rapport “Onderzoek naar systeemverantwoordelijkheid van de zelfrijdende auto”

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  OvV-rapport ‘Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Maandrapportage CBR divisie Rijgeschiktheid Medisch en afdeling Klantenservice

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstel onderzoek ADR in het kader van de voortgangsrapportages van het grote project PHS

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitgangspuntennotitie European Rail Traffic Management System (ERTMS)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging concessie voor het hoofdrailnet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Start onderzoek SAR-helikopters

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Benoeming voorzitter bestuur ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitstel toezending reactie motie Postma over de maximumsnelheid op matrixborden

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Geactualiseerde tijdelijke handelingskader PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken afhandeling van de containerramp met de Msc Zoe

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Innovatieve vormen van toezicht ILT op de maritieme sector

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  RIVM-adviezen en rapport Aanvullingsbesluit geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Informatie over verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Geannoteerde agenda Transportraad 2 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Versnelling werkzaamheden beheer en onderhoud

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie en stand van zaken Pilots alternatieve vormen van vervoer en betaling

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Bestuurlijke Overleggen MIRT 20 en 21 november, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over onderliggende berekeningen die ten grondslag liggen aan het maatregelenpakket inzake de stikstofproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapport Kwaliteitsborging VTH-taken

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Rapport verkenning knelpunten in aanpak milieucriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Geplande commissieactiviteiten

  03-12-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verzamelwet
  05-12-2019 11.00 - 15.00 Algemeen overleg Externe Veiligheid
  05-12-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging Deltafonds 2019 (Najaarsnota)
  05-12-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging Infrastructuurfonds 2019 (Najaarsnota*)
  05-12-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging begrotingsstaten Ministerie IenW 2019 (Najaarsnota*)
  10-12-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 19 december 2019*
  11-12-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg CBR
  11-12-2019 14.00 - 17.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek PFAS
  12-12-2019 10.00 - 12.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Juridische implicaties maatregelenpakket stikstof en de MIRT-projecten
  16-12-2019 10.30 - 15.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails
  17-12-2019 13.30 - 13.45 Petitie Aandacht voor verkeersmentaliteit
  18-12-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
  16-01-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving
  29-01-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Vliegen boven conflictgebieden
  30-01-2020 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
  13-02-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor*
  18-02-2020 13.30 - 13.45 Petitie Veiligheidssituatie grondafhandeling op Schiphol
  19-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
  20-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
  27-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele EU-Raad Maritieme zaken 10-11 maart 2020*
  03-03-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2020*
  25-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
  26-03-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart
  07-04-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 21 - 22 april 2020*
  15-04-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verduurzaming luchtvaart
  16-04-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie
  23-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  13-05-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
  14-05-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Maritiem
  27-05-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 4 juni 2020*
  28-05-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
  *Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
   
 37. 37

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  Debatten
  18. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  56. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)
  Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019
  72. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019

  Dertigledendebatten
  19. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  23. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  31. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
  34. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  58. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (staatssecretaris I&W, minister EZK)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019
  61. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019
  77. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
  Ntb. Dertigledendebat over de kwaliteit van het milieurapport Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019

  VAO's/VSO's
  VAO Wadden, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VAO Spoor, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VAO Circulaire economie, aangevraagd door het lid Van Eijs (D66)
  VAO Transportraad, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VAO Nucleaire veiligheid, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VAO Maritiem, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VSO over rapporten ILT en RIVM over GenX, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VSO PFAS-houdende grond en baggerspecie, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
 38. 38

  Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering (niet zijnde begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden
  3. Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188
  Op 11-09-2019 aangemeld voor plenaire behandeling NB: de Europese commissie voert in dit kader een ingebrekestellingsprocedure tegen Nederland
  4. Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211
  Op 02-10-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
  5. Wijziging Scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht, 05-07-2019, 35248
  Op 06-11-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
  6. Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op 30-08-2019, 35267
  Op 31-10-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
  7. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293
  Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
  8. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
  Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Verzoek van het lid Amhaouch (CDA) aan de minister van IenW om een schriftelijke reactie over de uitvoering van het amendement over betere internetverbinding in de trein (35300-A-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek van het lid Kröger (GL) om een concreter tijdpad van de minister van IenW ten aanzien van LVB-1 Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorstel van het lid Schonis (D66) om in januari 2020 een algemeen overleg Mobiliteitsfonds te voeren nu blijkt dat het wetsvoorstel in het voorjaar wordt verwacht

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voorstel van het lid Schonis (D66) om de minister VWS uit te nodigen voor het algemeen overleg CBR op 11 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voorstel Kröger (GL) voor twee extra sprekers rondetafelgesprek juridische implicaties stikstofpakket en MIRT-projecten

  Te behandelen:

  Loading data