E-mailprocedure : Verplaatsen procedurevergadering 5 december naar 14.00-14.45 uur

De vergadering is geweest

4 december 2019
18:00 uur
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Van: Commissie BuHa-OS
Verzonden: woensdag 4 december 2019 14:51
Aan: Commissie-BuHa-OS
Onderwerp: EMAILPROCEDURE Procedurevergadering morgen verplaatsen naar 14.00 uur

Aan de leden van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Geachte leden,

Hierbij leg ik u het voorstel voor van het lid Bouali om de procedurevergadering van morgen donderdag 5 december te verplaatsen naar 14.00-14.45 uur (nu gepland van 12.30-13.15 uur).

Graag verneem ik uiterlijk hedenavond 18.00 uur, of u, namens uw fractie, instemt met dit verzoek, via reply all op dit bericht.

Met vriendelijke groet,

Eva Meijers
Adjunct-griffier Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Tweede Kamer der Staten-Generaal

Van: Bouali, A.
Verzonden: woensdag 4 december 2019 14:26
Aan: Meijers, E.
Onderwerp: verzoek

Graag verzoek ik PV van morgen naar 13.15 of na stemmingen te houden

Vrgr
Achraf
Achraf Bouali
Tweede Kamerlid
Member of parliament
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Bouali om de procedurevergadering van donderdag 5 december 2019 te verplaatsen naar 14.00-14.45 uur (nu gepland van 12.30-13.15 uur).

    Te behandelen:

    Loading data