Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Externe Veiligheid (verplaatst naar 5 december)

Algemeen overleg: "Externe Veiligheid (verplaatst naar 5 december)"Deze vergadering is verplaatst naar 5 december 2019
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie algemeen overleg Externe Veiligheid d.d. 4 december