Algemeen overleg : Externe Veiligheid (verplaatst naar 5 december)

De vergadering is verplaatst

4 december 2019
15:00 - 18:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlage