Wetgevingsoverleg

Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

Wetgevingsoverleg: " Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt met * toegevoegd)

INDICATIEVE SPREEKTIJD 6 MINUTEN

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof) op 4 december 2019
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 december 2019, over de Spoedwet aanpak stikstof
Stenogram
Download Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof) (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
35347 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

Te behandelen:

5
Ontvangen Position papers

Te behandelen:

6
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: