Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

4 december 2019
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M. van Nispen (SP)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • T. van Gent (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • B. Becker (VVD)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Protocol tot wijziging van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wet uitbreiding slachtofferrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Beveiliging nucleaire inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging inzake raakvlakken van de Wijzigingswet meldkamers en vitale infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoeken vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbevelingen voor de aanpak van winkeldiefstal

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken Aanpak online seksueel kindermisbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op het rapport 'Onderzoek recht op terugkoop verkochte vorderingen'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rechtsbijstand milieuorganisaties in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie inzake gratis familienaamsverandering voor incestslachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsreactie onderzoek van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) over slachtofferschap van online criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapporten Periodiek beeld terugkeer 2018 en Informatieoverdracht in de asielketen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Evaluatie Wet biometrie vreemdelingenketen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Geannoteerde agenda voor de JBZ-raad van 2-3 december 2019 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Schema procedurevergaderingen tot aan het zomerreces 2020

  Woensdag 22 januari 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 5 februari 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 19 februari 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
  KROKUSRECES 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020
  Woensdag 11 maart 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 25 maart 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 8 april 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 22 april 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
  MEIRECES 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020
  Woensdag 20 mei 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 3 juni 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 17 juni 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 1 juli 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
  ZOMERRECES 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020
 20. 20

  Verzoek om reactie op ontvangen petitie van Detailhandel Nederland over veiligheid op de winkelvloer

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek verlenging algemeen overleg over mensenhandel op 5 december 2019 met een uur

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzoek inzage in vertrouwelijk rapport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar optreden van het AMC inzake verdachte metromoord

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek om brief over stroomstootwapen te agenderen voor algemeen overleg over politie op 19 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Brief aan de Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) van Europol inzake verzoek heropening debat over Reglement van Orde van de JPSG

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Brievenlijst