Debat geweest
4 december 2019 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 4 december 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 4 december 2019

Deelnemers


Agendapunten

2
7
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
16
Beleidsreactie onderzoek van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) over slachtofferschap van online criminaliteit

Te behandelen:

20
Schema procedurevergaderingen tot aan het zomerreces 2020

Details

Woensdag 22 januari 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 5 februari 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 19 februari 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
KROKUSRECES 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020
Woensdag 11 maart 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 25 maart 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 8 april 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 22 april 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
MEIRECES 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020
Woensdag 20 mei 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 3 juni 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 17 juni 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 1 juli 2020 van 14.30 tot 16.00 uur
ZOMERRECES 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020
25
Brief aan de Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) van Europol inzake verzoek heropening debat over Reglement van Orde van de JPSG

Te behandelen:

26
Brievenlijst
27
Kennisagenda J&V