Algemeen overleg : Digitale overheid

De vergadering is geweest

4 december 2019
12:30 - 15:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.W. Knops
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • K. Verhoeven (D66)
 • J. Middendorp (VVD)
 • N. Özütok (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Kabinetsreactie op het onderzoek over hoe het gebruik van open standaarden kan worden gestimuleerd en verbeterd

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang digitale inclusie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  AI, publieke waarden en mensenrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Overzicht uitgevoerde BIT-toetsen en opvolging daarvan

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Gegevensuitwisseling en privacy meervoudige problematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toelichting besluitvorming toekomst BIT

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapportage Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken en maatregelen versterking Bureau ICT-toetsing

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  NL DIGIbeter 2019 (Agenda Digitale Overheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over de beleidsdoorlichting BIT 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving in NRC van 4 september 2019 dat het ministerie van BZK het Bureau ICT-toetsing (BIT) te kritisch zou vinden

  Te behandelen:

  Loading data