Commissievergaderingen

Donderdag 2 juni 2022

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Medische ethiek / Orgaandonatie

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK)

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Luchtkwaliteit

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:15 uur

Rondetafelgesprek Energy Charter Treaty

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

kunstcommissie

Tijd vergadering 11:15 - 12:30 uur

Kunstcommissie

Vergadering
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Veteranenombudsman

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Fiche: Mededeling REPowerEU

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Rajkowski (VVD) om tot rapporteur Jaarverslag EZK 2021 te worden benoemd

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) om het CD EU-Gezondheidsraad (14 juni 2022) om te zetten in een SO | uw reactie uiterlijk donderdag 2 juni 2022 om 12.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Technische briefing door CE Delft/TNO en het bedrijfsleven over het rapport '50% Green Hydrogen for Dutch Industry' (hybride)

Technische briefing
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 14:15 uur

Gesprek rapporteurs met ADR

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Defensie

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Voortgangsrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit 2022 en verantwoordingsstukken 2021 (ARK)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak RvS vergunning geitenhouderij Utrecht

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen

Commissiedebat
Aletta Jacobszaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen (31839-820)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Derde incidentele suppletoire begroting inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne (36115)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne (36043)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Grensoverschrijdende samenwerking

Inbreng schriftelijk overleg

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Staats- en bestuursrecht (is verplaatst naar 8 september 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:15 - 14:45 uur

Voorbereidingsgroep VTH

Vergadering
Vondelingkamer

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

Mijnbouw/Groningen

Commissiedebat
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Betalen naar gebruik

Technische briefing
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Landschapsgrond (fiscale en juridische context)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

IOB inzake Beleidsdoorlichting art.1 begroting BuHa-OS

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Vijfde vergadering van de werkgroep Positionering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

Procedurevergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Financieel beheer en bedrijfsvoering van het ministerie van VWS

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal