Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

2 juni 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Bromet (GroenLinks)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Defintief overzicht commissie-regeling van werkzaamheden Europese Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging Parlement van Tsjechië voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (COSAC) d.d. 10-11 juli 2022

 4. 4

  Uitnodiging Parlement van Frankrijk voor bijeenkomst van COSAC-werkgroepen d.d. 14 juni 2022

 5. 5

  Gesprek met Georgische commissievoorzitter Europese Zaken

  Besluit: De Georgische ambassade in contact brengen met de heer Sjoerdsma (D66) over een mogelijk gesprek op dinsdag 7 juni 2022 en de uitnodiging tevens doorgeleiden aan de commissie Buitenlandse Zaken.

  Noot: De voorzitter van de commissie Europese Zaken van het Georgische parlement, mevrouw Maka Botchorishvili, is op dinsdag 7 juni 2022 op bezoek in Den Haag en desgewenst beschikbaar voor een gesprek in de Kamer, in commissieverband of bilateraal met individuele leden.
 6. 6

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 23 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda voor de buitengewone Europese Raad van 30 en 31 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 23 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken (RAZ) van 2 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag Informele Raad Algemene Zaken (RAZ) voor de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid 01-03-2022 en appreciatie technische wijziging aan het voorstel tot de verhoging van de voorfinanciering uit de REACT-EU-middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 23 mei 2022 (Kamerstuk 21501-02-2484)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering van de motie van het lid Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (Kamerstuk 35403-G)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Brief van de leden Piri en Kamminga inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Openbaarmaking van het rapport ‘Conferentie over de Toekomst van Europa; Terugkoppeling van de burgerconsultatie’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Data procedurevergaderingen september t/m december 2022

  Donderdag 15 december - 11.30-12.30 Procedurevergadering

  Besluit: Datum is door de commissie vastgesteld.


   
 17. 17

  Commissieagenda

  02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  09-06-2022 11.30 - 12.30 Gesprek Expertmeeting EU-uitbreiding 
  14-06-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 21 juni 2022*
  15-06-2022 9.00 - 10.30 
  Kennisontbijt Europese Waarden (NIEUW)
  16-06-2022 10.00 - 14.00 ambassadeursconferentie**
  19-06-2022 - 20-06-2022 Werkbezoek Brussel
  23-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
  07-07-2022 11.30 - 12.00 Strategische procedurevergadering
  07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  10-07/11-07-2022 - COSAC-voorzittersconferentie in Praag
  12-07-2022 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Raad Algemene Zaken d.d. 15 juli 2022 
  30-08-2022 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele RAZ/Cohesiebeleid d.d. 2 september 2022 
  15-09-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  26-09-2022 11.00 - 21.00 Notaoverleg Staat van de Europese Unie (in de plenaire zaal)

  06-10-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  Herfstreces 2022 - Werkbezoek Hongarije
  03-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  13-11/15-11-2022 - Plenaire COSAC-Conferentie
  15-11-2022 16.30 -18.30 Commissiedebat Raad Algemene Zaken/Cohesiebeleid d.d. 22 november 2022

  24-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  15-12-2022 11.30-12.30 Procedurevergadering (NIEUW)
   
  * - Deze Raad Algemene Zaken bereidt de Europese Raad voor.
   
  Zomerreces 2022: 8 juli tot en met maandag 5 september 2022
  Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

  Besluit: Ter informatie (nieuw toegevoegde activiteiten zijn vetgedrukt).


  (**) Noot: Voor de jaarlijkse ambassadeursconferentie op 16 juni 2022 is aanmelden nog mogelijk via cie.buza@tweedekamer.nl.
 18. 18

  Terugkoppeling in kader van rapporteurschap 'EU-werkwijze en informatievoorziening'

  Noot: Mevrouw Kamminga (VVD) heeft een terugkoppeling gegeven van het gesprek dat zij en mevrouw Koekkoek (Volt) hebben gevoerd met het ministerie van Buitenlandse Zaken uit hoofde van hun rapporteurschap 'EU-werkwijze en informatievoorziening'.

  Besluit: Ter informatie.
 19. 19

  Brief aan ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de toezending van geannoteerde agenda's van de Raadszittingen

  Besluit: Op voorstel van de heer Sjoerdsma (D66) zal de voorzitter namens de commissie een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken sturen met het verzoek om de Kamer tijdig en volledig te informeren over de kabinetsinzet in de Raad via de geannoteerde agenda's.
 20. 20

  Rondvraag van de heer Van der Lee (GL) inzake uitkering uit het coronaherstelfonds aan Polen

  Te behandelen:

  Loading data