Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

2 juni 2022
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R. de Roon (PVV)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Activiteiten van de commissie

  di 07-06-2022 13.45 - 14.00 Petitie Zeg nee tegen het World Economic Forum
  wo 08-06-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake mutaties in de huisvestingsportefeuille)
  do 09-06-2022 15.00 - 16.00 Gesprek Oekraïense parlementsvoorzitter dhr. Stefanchuk
  do 09-06-2022 16.30 - 17.30 Gesprek Minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit
  di 14-06-2022 13.30 - 13.45 Petitie Herstarten van nood- en ontwikkelingshulp aan Afghanistan
  di 14-06-2022 19.00 - 23.55 Commissiedebat Hoofdlijnen beleid Ministerie van Buitenlandse Zaken - indien mogelijk inplannen van 17.00 tot 22.00 uur
  wo 15-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 16-06-2022 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie
  do 16-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 22-06-2022 14.00 - 16.00 Commissiedebat NAVO  
  do 30-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 07-07-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  zo 04-09-2022 -ma 05-09-2022 Interparlementaire conferentie in Praag 
  do 08-09 t/m za 10-09 Werkbezoek Berlijn

  Te plannen plenaire debatten:
  12. Dertigledendebat over de inzet en deelname van het kabinet aan het International Migration Review Forum (Van Haga) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)

  Te plannen commissie-activiteiten:
  • Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Raan: Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede (te plannen na ontvangst antwoorden van initiatiefnemer op feitelijke vragen van commissie)
  • Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar (gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld in overleg met de ambassade van Qatar wordt nagegaan of dit gesprek opnieuw kan worden gepland)
  • Gesprek met de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof 
  • Wetgevingsoverleg stukken jaarverantwoording 2021 - wordt omgezet in een schriftelijk overleg
  • Mini-rondetafelgesprek over India i.h.k.v. het kennisthema India (na zomerreces)
  • Technische brieifing over India i.h.k.v. het kennisthema India (na zomerreces)
  • Rondetafelgesprek over Russische tegoeden en bezittingen in Nederland en de implementatie en handhaving van sancties - zie besluit verder op deze agenda
  • Technische briefing (besloten) over internationale cyberveiligheid (na ontvangst internationale cyberstrategie, verwacht na de zomer)
  • Strategische procedurevergadering (na zomerreces)
  • Rondetafelgesprek over Russische strategische partnerschappen met o.a. China en India en de invloed daarvan op de effectiviteit van sancties - zie besluit verder op deze agenda
  • Rondetafelgesprek over werkwijze sanctie-units Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten - zie besluit verder op deze agenda
  • Commissiedebat China
  • Commissiedebat Consulaire Zaken
  • Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
 4. 4

  Verzoek van de Ambassade van Nieuw Zeeland, namens Nieuw-Zeelandse parlementaire delegatie, om gesprek op 27 of 28 juni 2022

 5. 5

  Verzoek Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain om digitaal gesprek over mensenrechtenschendingen in Bahrein

 6. 6

  Verzoek Cambridge Middle East and North Africa Forum om gesprek over de situatie in Libië

 7. 7

  Uitnodiging Parliamentary Intelligence-Security Forum (PI-SF) voor speciale PI-SF ter ere van Oekraïense parlementsleden in Boekarest d.d. 7-8 juli 2022

 8. 8

  Verzoek Amnesty International, mede namens mensenrechtenorganisaties HRW en B’tselem, om gesprek over Israël en bezette Palestijnse gebieden

 9. 9

  Verzoek van de Oekraïense parlementsvoorzitter dhr. Stefanchuk om een gesprek met de commissie (tijdens zijn bezoek aan Nederland).

  Besluit: Gesprek plannen op donderdag 9 juni 15.00-16.00 uur.
 10. 10

  Huisvesting Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie (PV EU) en de bilaterale ambassade in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Update activiteiten Europese Investeringsbank in Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarverslag 2021 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de informele NAVO ministeriële bijeenkomst van 14 en 15 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  NAVO-toetredingsaanvragen van Finland en Zweden

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de geopolitieke situatie rond India in relatie tot de ontwikkelingen Oekraïne-Rusland

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van het lid Piri, gedaan tijdens het vragenuur, over het Wob-verzoek inzake de veiligheidssituatie in Afghanistan in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 augustus 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Update Inzet Nederland tijdens de Tiende Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake betaalde werkzaamheden door gezinsleden van diplomatiek en ander personeel van een diplomatieke vertegenwoordiging en/of consulaire post; Kiev, 3 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  EU-voorstel: Een strategisch partnerschap met de Golf (JOIN/2022/13) (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van de Raad van Buitenlandse Zaken van 16 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR

  Doorgeleid door de commissie Koninkrijksrelaties 

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Openstaande schriftelijke verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2022Z10552 Aan minister Buza - Feitelijke vragen verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken24-05-2022
  2. 2022Z10210 Aan minister Buza - Actuele ontwikkelingen Israel 23-05-2022
  3. 2022Z09981 Aan minister Buza - Verzoek juridische duiding t.a.v. de kwalificatie van apartheid 19-05-2022
  4. 2022Z07729 Aan minister Buza - Verzoek reactie studie over National responsibility for ecological breakdown 19-04-2022
  5. 2022Z06937 Aan minister Buza - Verzoek reactie brief derde inzake Schengenvisum 07-04-2022
  6. 2022Z06929 Aan minister Buza - Verzoek reactie brf burger inzake Suriname 07-04-2022
  7. 2022Z03138 Aan minister Buza - Kabinetsappreciatie conceptteksten van het nieuwe NAVO Strategisch 17-02-2022 rappeleren 
 28. 28

  Verzoek van de commissie Buitenlandse Zaken van het parlement van Georgië voor een fysiek gesprek.

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van de voorzitter van de commissie Europese Integratie van het parlement van Georgië voor een gesprek op 6 of 7 juni 2022

  Besluit: Het lid Agnes Mulder ontvangt de commissievoorzitter op 7 juni 2022.