Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

2 juni 2022
13:30 - 14:15 uur

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • J.J. Klink (VVD)
 • E.J. Slootweg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 02 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  • do 02-06-2022 15.00 - 16.00 uur Technische briefing IOB inzake Beleidsdoorlichting artikel 1 van de begroting BuHa-OS en de onderliggende rapporten 
  • di 14-06-2022 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 
  • wo 15-06-2022 10.00 - 13.00 uur Rondetafelgesprek Landrechten en eigendomsrechten 
  • do 16-06-2022 10.30 - 14.00 uur Ambassadeursconferentie
  • do 16-06-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering ==> wordt verplaatst ivm Ambassadeursconferentie
  • do 16-06-2022 14.30 - 15.30 uur Technische briefing over de Nationale rapportage Sustainable Development Goals (SDGs) door het CBS
  • wo 22-06-2022 9:00-10:00 uur Stategische procedurevergadering 
  • wo 22-06-2022 10:30- 13.00 uur Commissiedebat Economische missies en bezoeken 
  • wo 22-06-2022 t/m vr 24-06-2022 Werkbezoek België 
  • di 28-06-2022 17.00 - 20.30 uur Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2021 
  • do 29-06-2022 13.30 - 14.30 uur Gesprek Under Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency van OCHA 
  • do 30-06-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • ma 04-07-2022 13.30 - 17.00 uur Notaoverleg Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • di 05-07-2022 17.00 - 19.30 uur Commissiedebat Herstel en Wederopbouw Oekraïne
  • do 07-07-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  Zomerreces 2022: 8 juli t/m maandag 5 september 2022
  • wo 13-07 t/m di 19 juli Werkbezoek Rwanda 
  • di 27-09-2022 17.00 - 19.30 uur Commissiedebat informele Raad Buitenlandse Zaken Handel
  Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  • di 22-11-2022 17.00 - 19.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • wo 23-11-2022 13.30 - 16.00 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

  Nog te plannen activiteiten
  • Gesprek Rapporteur Europees Parlement EU IMVO-voorstel
  • Expertgesprek Opstellers twee wetenschappelijke factsheets IMVO
  • Digitaal gesprek met Duitse Bundestag en het Belgische Parlement in het kader van het kennisthema Afrikastrategie (na ontvangst factsheet)
  • Gesprek Opstellers wetenschappelijk factsheet transitie hulp naar handel (na ontvangst factsheet)
  • Commissiedebat Wereldwijde aanpak COVID-19
 4. 4

  Uitnodiging commissie DEVE van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering (ICM) ''The debt crisis in developing countries'' d.d. 14 juni 2022

 5. 5

  Wederopbouw Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Proces en meldingen omtrent fraudezaken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarrapportage beleidscoherentie voor ontwikkeling april 2021 - maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toetstemming deelname gesprek Nederlandse Permanente Vertegenwoordiger EU over EU-voorstel inzake Corporate Sustainability Due Diligence

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering van de motie van het lid Ceder c.s. over in en na 2022 de steun voortzetten aan organisaties die strijden tegen kinderprostitutie (Kamerstuk 35925-XVII-41) en appreciatie Onderzoeksrapport Werkveld Bestrijding Seksuele Uitbuiting van Kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang onderhandelingen in de TRIPS-Raad inzake de aspecten van intellectuele eigendom van de internationale reactie op de Covid-19-pandemie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nederlandse deelname Dubai Expo 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Opzet en vraagstelling periodieke rapportage 'Klimaatbeleid voor ontwikkeling'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Update hulp en inzet Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de ontwikkeling van nationale IMVO-wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  EU-ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 20 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Agendering voorstel voor de tijdelijke opschorting van heffingen op de invoer van Oekraïense producten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel van 3 juni 2022 en van 12 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Richtlijn gepaste zorgvuldigheidsverplichting voor ondernemingen (Kamerstuk 22112-3393)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 20 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Doorgeleiding vragen V-100

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2022Z10443 Aan minister BuHa-OS - Feitelijke vragen over Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021, 25-05-2022
  2. 2022Z10449 Aan minister BuHa-OS - Feitelijke vragen over Jaarverslag Buitenlandse Handen en Ontwikkelingssamenwerking 2021, 25-05-2022
  3. 2022Z10445 Aan minister BuHa-OS - Feitelijke vragen over Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij BuHa-OS, 25-05-2022
  4. 2022Z10447 Aan de Algemene Rekenkamer- Feitelijke vragen over Resultaten verantwoordingsonderzoek bij BuHa-OS, 25-05-2022
  5. 2022Z02028 Aan minister BuHa-OS - stavaza uitvoering motie Klink c.s. innovatie- en handelsbeleid, 03-02-2022
  6. 2021Z20135 Aan minister BuHa-OS en minister BUZA - verzoek brief overzicht (potentiële) brandhaarden en migratiestromen, 11-11-2021 
  7. 2021Z08576 Aan minister BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021