Commissiedebat : Medische ethiek / Orgaandonatie

De vergadering is geweest

2 juni 2022
10:00 - 15:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.J. Kuipers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • V. Maeijer (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • K. Arib (PvdA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)

Agendapunten

 1. 1

  Medische ethiek

 2. 2

  Onderzoeksrapport "Preconceptionele dragerschapsscreening in Nederland: gevolgen, maatschappelijk draagvlak en ethische aspecten"

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  RIVM-monitor en ZonMw-onderzoeken onbedoelde zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarrapportage 2019 Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarrapportage 2020 Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag 2019 van de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen (LZALP)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsreactie op de tweede evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapportage ‘Resultaten van de DNA-dialoog’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslag 2020 Preïmplantatie genetische Testen (PGT) Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Intrekken erkenning Stamcelbank Nederland B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Derde evaluatie Embryowet

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Adviesrapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘Stervelingen - Beter samenleven met de dood’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapportage maatschappelijke dialoog laatste levensfase

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarverslag 2020 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Bestudering van de wenselijkheid van de mogelijkheid tot het instellen van cassatie in belang der wet tegen RTE-oordelen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over uitlatingen van de coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) over de niet-benoeming van een kandidaat voor een RTE

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Euthanasie bij psychiatrie en euthanasie bij dementie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoeksrapport van het PERSPECTIEF-onderzoek 'Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn: de mens en de cijfers'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Gezondheidsraad advies over de Wet op bijzondere medische verrichtingen (WBMV)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie inzake evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgangsrapportage medische ethiek februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over een brief met betrekking tot de vergoeding van een IUI (intra-uterine inseminatie) behandeling vanuit de subsidieregeling KID (Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zorgverzekeringswet 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over de structurele implementatie NIPT (Kamerstuk 29323-169)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over het jaarverslag 2020 van de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Kamerstuk 35925-XVI-179)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Orgaandonatie

 27. 27

  Informatie over toezending onderzoeksrapport(en) inzake datalek in het donorregister CIBG

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Audit Dienst Rijk (ADR) onderzoeksrapport inzake datalek donorregister

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  ADR-onderzoeksrapport ''informatiebeveiliging Donorregister''

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  ADR vervolgonderzoek informatiebeveiliging Donorregister

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Evaluatie Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Afronding implementatie nieuwe Donorwet

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onderzoek ‘geen bezwaar’ en communicatie Donorregister 2022

  Te behandelen:

  Loading data