Commissiedebat : Mijnbouw/Groningen

De vergadering is geweest

2 juni 2022
14:30 - 18:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
De spreektijd per fractie is vastgesteld op max. 7 minuten in eerste termijn.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.A. Vijlbrief
  staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • A. Kops (PVV)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • B.J. Eerdmans (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Wijzigingsbesluit Gaswinning Groningen 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanpak problematiek over gaswinning in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitkomst van de arbitrageprocedure over de gewijzigde inzet van de gasberging Norg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Inwerkingtreding vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen en eenmalige tegemoetkoming voor particuliere huurders binnen het sociale stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatierapport woningverbeteringssubsidie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Plan van aanpak herbeoordeling waardedaling

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Plan van aanpak openstelling volgende ronde woningverbeteringssubsidie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verlenging waardevermeerderingsregeling Groningen voorjaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op gevraagde informatie bij het schriftelijk overleg afvalwaterinjectie in Twente (Kamerstuk 33529-945)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorbereiding besluitvorming gaswinning Groningenveld gasjaar 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het plan 'Dorpenaanpak' i.v.m. het Groningse aardbevingsgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Openbaarmaking achterliggende nota’s Norg Akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Oordeel van SodM over de onderzoeken van de NAM naar de waterinjectieputten in Twente

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Extra middelen Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezeggingen gedaan tijdens het interpellatiedebat, gehouden op 12 april 2022, over de uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nieuwe vertraging stikstofinstallatie Zuidbroek

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Mentale gevolgen bij kinderen als gevolg van de aardbevingsproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afgifte definitieve vergunningen gaswinning N05

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven