Rondetafelgesprek

Luchtkwaliteit

Rondetafelgesprek: "Luchtkwaliteit "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek Luchtkwaliteit op 2 juni 2022; position papers toegevoegd en tijden aangepast

Deelnemers


Agendapunten

1
Luchtkwaliteit

Details

Scope
Jaarlijks overlijden 12.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Ook veroorzaakt luchtvervuiling o.a. hart- en vaatziekten, dementie en vroeggeboorten. Gezonde lucht is dus letterlijk van levensbelang.
De huidige maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit zijn gebundeld in het Schone Lucht Akkoord (SLA); een akkoord tussen het Rijk, provincies en gemeenten met als doel om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Hoewel de kwaliteit van de lucht de afgelopen jaren is verbeterd, zijn we er zeker nog niet.
In september 2021 heeft de WHO de nieuwe advieswaarden voor luchtkwaliteit uitgebracht. Deze nieuwe advieswaarden zijn fors strenger dan de WHO-advieswaarden uit 2005. Uit de meest recente voortgangsmeting blijkt dan ook dat de WHO-advieswaarden uit 2021 voor een aanzienlijk deel van Nederland niet worden gehaald. 

De hoofdvraag is:
-Welke kansen en uitdagingen zijn er om een betere luchtkwaliteit te realiseren in Nederland, met het oog op verbetering van de gezondheid?

Subvragen zijn: 
-Worden alle kansen benut, of is er meer nodig om de luchtkwaliteit te verbeteren? Wat zijn de effecten van het beleid? Wat zijn de meest effectieve maatregelen?
-Hoe verloopt de uitvoering van het beleid, waaronder het Schone Lucht Akkoord? Wat gaat goed, waar zien partijen mogelijkheden voor verbetering? Hoe wordt de wet- en regelgeving beoordeeld?
 
2
lijst van genodigden*

Details

 Blok 1: Wetenschap                                                 10.00 – 11.00 uur
 • Dhr. Smeets (PBL) - verhinderd
 • Dhr. Krol (hoogleraar luchtkwaliteit aan de Wageningen Universiteit) 
 • Mw. Smit (hoogleraar Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in luchtkwaliteit in de veehouderij)
 • Dhr. Brunekreef (Emeritus hoogleraar milieu-epidemiologie (Universiteit Utrecht) en erelid Gezondheidsraad)
 • Dhr. Velders, RIVM
 
Blok 2: Beleid ten aanzien van het bedrijfsleven    11.00 – 11.30 uur
 • Dhr. Von den Biesen (Milieudefensie, advocaat) - verhinderd
 • Dhr. Wösten (advocaat)
 • Dhr. Bonte, wethouder Rotterdam - verhinderd
 • Dhr. Bessembinders (VNO-NCW) - verhinderd
 
Blok 3: Maatschappij                                                 11.30 – 12.30 uur
 • Mw. Walvisch (Stichting Frisse Wind)
 • Mw. Derks (Stichting Houtrookvrij)
 • Mw. Strous, Longfonds
 • Dhr. Van Bebber (oncologisch chirurg en initiatiefnemer van Artsenforum Gezondheid, Natuur en Milieu)
* Eventuele wijzigingen in het programma worden aangegeven op de website
   van de Tweede Kamer.
3
Ontvangen Position papers

Te behandelen: