Commissievergaderingen

Woensdag 1 april 2020

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 09:15 - 10:15 uur

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek reactie minister voor Rechtsbescherming op brief NOvA inzake extra steunmaatregelen voor sociale advocatuur

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 13:00 uur

VN Mensenrechtenraad uitgesteld tot nader te bepalen datum

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek om voorstel van wet 35424 plenair als hamerstuk aan te melden

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Bedrijfslevenbeleid

Inbreng schriftelijk overleg

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek schriftelijk overleg over Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek verschuiven schriftelijk overleg over uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers naar 3 april 2020 om 14.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Reactie op de motie van het lid Remco Dijkstra over onafhankelijk advies over artikel 9.2 van de luchtvaartovereenkomst (GEANNULEERD)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Participatiewet/Breed Offensief (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van de leden Middendorp (VVD) en Van der Molen (CDA) tot het voeren van een schriftelijk overleg over de ontwerp AMvB Besluit Digitale overheid (TK 34972 B / nr. 45 Herdruk).Als inbrengdatum voor het SO...

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Discriminatie (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:30 uur

PGB (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Maritiem (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (2020Z05745) (verplaatst naar 2 april 2020)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van de leden Kroger, Lacin en Van Brenk over het versturen van een commissiebrief en een SO over granuliet

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Bedrijfslevenbeleid (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)