E-mailprocedure : Verzoek reactie minister voor Rechtsbescherming op brief NOvA inzake extra steunmaatregelen voor sociale advocatuur

De vergadering is geweest

1 april 2020
10:00 uur
Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 1 april 2020 10:02
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure verzoek reactie minister voor Rechtsbescherming op brief NOvA inzake extra steunmaatregelen voor sociale advocatuur
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 09:44
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: e-mailprocedure verzoek reactie minister voor Rechtsbescherming op brief NOvA inzake extra steunmaatregelen voor sociale advocatuur
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van de leden Van Dam (CDA-fractie) en Groothuizen (D66-fractie).
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, woensdag 1 april om 10.00 uur, kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 
Van: Dam, van C.
Verzonden: maandag 30 maart 2020 21:28
Aan: Commissie J&V; Groothuizen, M.
CC: Stokhof, M.
Onderwerp: E-mail procedure brief NOvA inzake extra steunmaatregelen voor sociale advocatuur
 
Geachte Griffie,
 
Mede namens collega Groothuizen (D66) zou ik per e-mail procedure steun van de commissie willen vragen om een reactie te krijgen van de minister voor rechtsbescherming op deze brief van de NOVA. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Chris van Dam/CDA
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek reactie minister voor Rechtsbescherming op brief NOvA inzake extra steunmaatregelen voor sociale advocatuur

    Te behandelen:

    Loading data