Agendapunten

 1. 1

  Invest-NL: staatssteungoedkeuring Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport ‘Ruimte voor economische activiteit tot 2030’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken evaluatie Wet betaaltermijnen grote bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwikkelingen op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 november 2019, over het aangekondigde massaontslag bij Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nederlandse Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Start Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Aanvullende Overeenkomst en investeringsbedragen Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  CBS Rapportage Internationale Kenniswerkers

  Te behandelen:

  Loading data