Algemeen overleg : Maritiem (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

De vergadering is verplaatst

1 april 2020
14:00 - 17:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(TOT NADER ORDER UITGESTELD)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlage