Daan de Kort

Portretfoto Daan de Kort met partijlogo VVD

Samenvatting

Daan de Kort is geboren in Veldhoven op 15 juli 1992 en woont in Veldhoven. Hij is in totaal 1070 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Amendementen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Daan de Kort.

Amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 55 over een overbruggingsregeling voor de tegemoetkoming in de reiskosten

36410-VIII-101

Amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 40 over een overbruggingsregeling voor de tegemoetkoming in de reiskosten

36410-VIII-55

Amendement van het lid De Kort c.s. over middelen vrijmaken uit de aanpak geldzorgen armoede en schulden ter dekking van een amendement over inclusiviteitstechnologie

36435-XV-5
Indiener Daan de Kort
Kamerlid VVD

Gewijzigd amendement van het lid De Kort ter vervanging van nr. 14 over middelen voor terugkeer van dakloze arbeidsmigranten

36410-XV-29
Indiener Daan de Kort
Kamerlid VVD

Gewijzigd amendement van het lid De Kort c.s. ter vervanging van nr. 24 over middelen voor een subsidie voor inclusiviteitstechnologie

36410-XV-28
Indiener Daan de Kort
Kamerlid VVD

Amendement van het lid De Kort c.s. ter vervanging van nr. 15 over middelen voor een subsidie voor inclusiviteitstechnologie

36410-XV-24
Indiener Daan de Kort
Kamerlid VVD

Amendement van het lid De Kort over middelen voor terugkeer van dakloze arbeidsmigranten

36410-XV-14
Indiener Daan de Kort
Kamerlid VVD

Amendement van het lid De Kort over middelen voor een subsidie voor inclusiviteitstechnologie

36410-XV-15
Indiener Daan de Kort
Kamerlid VVD

Amendement van het lid Werner c.s. ter vervanging van nr. 128 over middelen voor audiodescriptie

36200-VIII-169
Indiener L.M. Werner
Tweede Kamerlid

Amendement van het lid De Kort c.s. over een pilot met een no-riskpolis

36200-XV-62
Indiener Daan de Kort
Kamerlid VVD

Amendement van het lid De Kort over extra geld voor het UWV voor voorzieningen voor blinden of slechtzienden

36200-XV-59
Indiener Daan de Kort
Kamerlid VVD

Amendement van het lid Werner c.s. ter vervanging van nr. 126 over middelen voor audiodescriptie

36200-VIII-128
Indiener L.M. Werner
Tweede Kamerlid

Amendement van het lid De Kort over dat politieke ambtsdragers niet binnen twee jaar na hun aftreden lid kunnen worden van het adviescollege

35530-7
Indiener Daan de Kort
Kamerlid VVD