Plenaire zaal

Agenda van 25 april 2024

TV Gids

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Procedures en brieven

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Procedurevergadering Financiën

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Financiën

Advies van de Gezondheidsraad over de veertiendagengrens in de Embryowet

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Defensie

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Europese Zaken

SER-briefadvies Verduurzaming maakindustrie

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Mentale gezondheid van jongeren en studenten

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Digitale infrastructuur en economie

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Digitale Zaken

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Mestbeleid

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Debat over antisemitisme

- uur
Plenair

Staat van de Europese Unie

Hoe staat de Europese Unie ervoor? Hierover debatteert de Tweede Kamer op donderdag 16 mei 2024 vanaf 10.15...